Yaklaşım tarzımız

Thomas şirketi, sportif başarının fiziksel yetenekten daha fazlasına bağlı olduğunun farkındadır. Bu nedenle çözümlerimiz sporcularınız, takımlarınız ve antrenörlerinize gereken motive edici gücü verecek araçları sunmak için tasarlanmaktadır.

Sporda motivasyon

Bir takımın nasıl motive edileceği spor takımlarıyla çalışan herkes için oldukça önemli bir beceridir. Sporda mükemmelliğe ulaşmak, teknik yeteneklerden daha fazlasını gerektirir. Doğru tutumları- kazanma zihniyetini- geliştirmeniz gerekir. Bunun için ilk adım ise öz farkındalığı geliştirmektir.

Koçluk ve danışmanlık

Üstün teknik, taktik ve fiziksel becerilere sahip hevesli antrenör sayısı oldukça fazladır. Her antrenörün farklı bir şekilde başarıya ulaşılma durumu dikkate alındığında, bir kimseyi gerçekten harika bir antrenör yapan şey nedir?

Performans potansiyelini geliştirme

İster kariyerini planmaya çalışan yeni başlayan biri ister branşının zirvesinde bir sporcu olun; güçlü yönlerinizi daha iyi anlamanız performansınızı yükseltmede önemli bir role sahiptir.

İşgücü gelişimi

Her başarılı sporcunun arkasında bir destek ekibi vardır. Maç günü görevlilerinden performans analizcilerine kadar herkesin bir kurumun başarısında önemli bir rolü vardır. Başarıya odaklı çalışan bir iş gücü geliştirmek performansınızın artırılması açısından oldukça önemlidir.

Sporda psikoloji

Hem bedenin hem de zihni eğitilmesinin sportif başarıya ulaşmadaki önemi giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Peki, spor psikolojisi ve performans profili oluşturma nedir ve neden önemlidir?

Takım ilişkileri kurma

Takım çalışması spor başarısının temelidir. Bu, hem bireysel sporlardaki hem de takım sporlarındaki sporcular için geçerlidir. Kendinizi tanımanız ve öz fakındalık oluşturmanız, takımınızla etkili çalışma ilişkileri kurmanızın ön koşuludur.