İşe alım ve geliştirme

Eğitim ve kariyer rehberliğiÜst düzey liderlik gelişimi

Okul, yalnızca içinde çalışan öğretmenler kadar iyidir. Bu nedenle okulunuza yakışan yüksek performanslı personeli işe almak ve okulunuzu geliştirmek öğrencilerinizin başarısının en üst seviyeye gelmesi bakımından önemlidir.

Yüksek performanslı öğretmenlerin işe alınması

Öğrencileriniz için gurur duyacağınız ve onların gelecekteki başarılarını güvenceye alan bir eğitim vermek istiyorsanız, eğitim kurumunuzda doğru insanları istihdam etmeniz çok önemlidir.

İşe alım sırasında öncelikle takımınızdaki eksiklikleri belirleyin ve sonra okulunuzun hedeflerine ulaşması için gereken beceri ve davranışları tanımlayın. Bunu takımınız için ideal bir davranış profili oluşturup mevcut takımınızın profiliyle karşılaştırarak yapabilirsiniz. Bu işlem, size ekibiniz için gereken doğru becerileri nesnel olarak aramada destek olacak ve söz konusu kadro için başvurduğunuz uygulamaları ölçecek bir karşılaştırmalı değerlendirme sağlayacaktır.

Okulunuzun kurum kültürüne ve belirlenen kadroya uygun olan personeller daha fazla sorumluluk sahibidir ve daha iyi hizmet verebilirler.

Bu nedenle bir adayın “uygunluğunun” ölçülmesi, yeni işe alınacak kişinin okulunuzda başarıya ulaşıp ulaşamayacağını ve genel performansı artırıp artırmayacağını belirler. Profil oluşturmak, mülakatın tek başına yapamadığı işe alım sürecine başka bir boyut kazandırdığından; bu noktada önemli bir role sahiptir.

Değerlendirmeler, bir adayın göreve uygun olup olmadığını doğru olarak tahmin etmeye yardım eder. Bunlar psikometrik, duygusal zeka, yatkınlık testleri ve değerlendirmeleridir. Bunların hepsi, karar verme sürecinde daha fazla kesinlik ve netlik sağlar. Bir adayı motive eden şeyleri, adayın korkularını, engellerle başa çıkma yeteneğini, iletişim tarzını, baskı altında bunlarla nasıl başa çıkabileceğini ve ayrıca mevcut ekibinizle ne kadar uyum içinde olduğunu ortaya çıkarır. Önemli işe alım kararları alırken bunların hepsi çok değerli bilgilerdir.

Adaylarınızın davranış eğilimlerini ve öğrenme hızlarını anlayarak ekibinizdeki boş kadrolara uygun, okulunuzun kurum kültürüne uyacak ve mevcut ekibinize olumlu bir boyut kazandıracak adayları seçerken kendinizden emin olabilirsiniz. Bu durum ise takımınızdaki kişilere okulunuzun başarısını artırmak için yardımcı olacaktır.

Yıldızlarınızı parlatın

Okulunuza uygun ve olağanüstü olmak için gereken becerilere ve potansiyele sahip olan öğretmenleri işe aldınız. Ancak daha sonra ne yapacaksınız? Onların olabilecekleri en iyi düzeyde olmalarını nasıl destekleyeceksiniz?

Öğretmenlerinizin profilinin çıkarılması size ve onlara davranış biçimlerini anlama konusunda çok büyük katkı sağlar.  Onların güçlü ve geliştirilebilir yönlerini, nasıl iletişim kurduklarını, onları motive eden şeylerin ne olduğunu, baskı altındayken nasıl davrandıklarını ve okulunuz açısından ne kadar değerli olduklarını açıkça anlayabilirsiniz. Öğretmenlerinizin davranışlarını anlayarak onların başarılarını neyin desteklediğini-ve neyin desteklemediğini- ortaya çıkarabilirsiniz. Bu bilgi, yıldızlarınızın başarı yolunda ilerlemelerini sağlamak için gelişim planları ve performans değerlendirmelerinin oluşturulmasında ve izlenmesinde kullanılabilir.

Davranış tercihlerinin daha iyi anlaşılması, aynı zamanda öğretmenlere öğrencilere sorumluluk vermek ve onlarla daha etkili bir şekilde iletişim kurmak için davranışlarını nasıl değiştireceklerine ilişkin seçenekler sunar. Bu da okulunuzun ve öğretmenlerinizin başarısını daha da yukarıya taşır.

Davranışların anlaşılması çok önemlidir. Peki, öğretmenleriniz davranışlarının başkaları tarafından nasıl algılandıklarının farkında mıdır?

360 derece geri bildirim, öğretmenlerinize meslektaşları ve yöneticileri tarafından görülen güçlü ve geliştirilebilecek yönlerini keşfetmeye yardımcı olabilir.

Bu durum yeni tartışmaları başlatır, onlara performansları ve davranışlarının başkalarınca nasıl algılandığını anlama fırsatı verir. Bu geri bildirim, başka bir 360 derece değerlendirmeyle kıyaslanarak 6-12 ay içinde gözden geçirilebilen gelişim hedefleri belirlemek için başlangıç noktası olarak kullanılabilir. 360 derece değerlendirme aracımız performans eksikliklerini belirleme, öz fakındalık oluşturma ve kişisel verimliliğin nasıl artırılacağını anlama konusunda nesnel bir altyapı sunar.