Hedeflere ulaşma

Üst düzey liderlik gelişimi Davranış

Her sınıf, çeşitli öğrenme stillerine sahip öğrencilerden oluşmaktadır. Öyleyse her öğrencinin en iyi ve ulaşılabilir hedefler için çalışmasına yardımcı olacak bir öğrenme ortamı oluşturduğunuzdan ne kadar eminsiniz? Öğrencilerinizi tanımanız; size grup içerisindeki tüm seviyeleri ve güçlü yönleri tanımanıza ve bunları kişiselleştirmenize yardımcı olur.

Karma öğrenme stillerine hitap etme

Öğrencilerinizden her birinin nasıl iletişim kurmayı tercih ettiğini, onu motive eden şeylerin neler olduğunu ve güçlü yönlerinin nerelerde bulunduğunu öğretim yaparken göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Örneğin bazı öğrenciler grupla çalışmayı tercih edecektir ve bunların arasında bazı doğal liderleriniz olabilir. Diğerleri ise üzerinde daha sonra çalışacakları ayrıntılı notlarla oradan uzaklaşacaklardır.

Sınıf ortamında farklılıklara hitap etmek, her öğrenciye kendi öğrenme ve ilerlemesini yönetme konusunda en yüksek şansı verir.

Öğrencilerinizin profilinin çıkarılması nasıl çalışmayı tercih ettiklerini anlamanıza yardımcı olacaktır. Tercih edilen karışık çalışma stillerini anladığınızdan itibaren; verdiğiniz görevlerde, yaptığınız gruplamalarda ve sunduğunuz destekte başarıyı ve ilerlemeyi planlama ve yönetme konusunda daha iyi bir konumda olacaksınız ve bu durum ise pozitif ve kapsayıcı bir öğrenme ortamının oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.

Bireysel çalışmayı destekleme

Bireysel çalışma genellikle en motive olmuş ve yoğunlaşmış öğrenciler için bile önemli bir sorundur. Fakat bunun böyle olmaması gerekiyor! Öğrencilerin çalışma tercihlerini ve kendilerini en iyi nasıl motive edeceklerini iyice anlamalarını sağlamak, zamanlarını yönetmek, hedeflerini planlamak ve destek ihtiyaçlarını belirlemek için itici bir güç ve içgörü sağlamak; öğretmenlerin zamanları nereye yönelteceklerini açığa kavuşturur.

Kendi kendini motive etme

Motive ve odaklanmış bir şekilde kalmaları için onlara nasıl yardım edebilirsiniz?

Bir öğretmen olarak, bir öğrenciye başarabileceği en iyi noktaya ulaşmasına yardım etmek için yapabileceğiniz çok şey var. Kendi eğitimi ve geleceğinin sorumluluğu öğrenciye aittir.

Her bireyin güçlü yönleri vardır. Ancak özellikle bu birey henüz genç ve karakteri ile özgüvenini yeni kazanmaktaysa; bunları tanımlamakta zorlanabilir. Öğrencilerin profilini çıkarmak, güçlü yönlerini belirleyerek bunları kendi yararlarına kullanmalarına yardımcı olur. Öğrencilere başarılı oldukları şeyleri ve bunların kendilerine okulda ve okul dışında ne gibi faydalarının olabileceğini anlamada yardım etmek; onların özgüvenlerini yükseltir ve hedeflerine doğru ilerlemelerine ön ayak olur.