İletişim

LiderlikÇatışma yönetimi

İletişim tamamen doğal karşıladığımız ve kanıksadığımız bir konudur. Ancak her yıl, yanlış anlaşılmalar yüzünden fazlasıyla zaman ve para harcanmaktadır. Etkili bir iletişim kurabilmek için öncelikle iletişimin ne olduğunu anlamamız gerekmektedir.

Çalışma ortamında etkili bir iletişimi nasıl sağlayabilirsiniz? Eğer takımınızın birlikte etkin bir şekilde çalışamadığını düşünüyorsanız, bu noktada sağlıklı bir iletişim oldukça yardımcı bir unsur olarak görülecektir. İletişim, tıpkı nefes almak gibi doğal bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bir konudur. Ancak bunu nasıl gerçekleştirdiğimize dikkat etmeden; iş arkadaşlarımızla, ailemizle ve arkadaşlarımızla devamlı bir iletişim halinde bulunuruz.  

Etkili iletişim nedir?

Çalışma ortamında etkili bir iletişim kurmak, bilgi alışverişinde bulunmaktan daha fazlasını gerektirmektedir. Etkili bir iletişim, karşılıklı fayda sağlamak için gereken iki yönlü bilgi değişimidir ancak iletişimde bulunan iki bireyin de gönderilen mesajı doğru bir şekilde  anlaması gerekmektedir. Çalışma ortamında etkili bir iletişim kurmak oldukça önemlidir ve iletişim becerilerinde eksiklik varsa bu konuyla ilgili birçok problem ortaya çıkabilir. İletişim becerilerini geliştirmek, çalışanların motivasyonunu, verimliliğini ve kar marjını yükseltebilir. 

İletişim, bir kurumda bireyler ve takımlar arasındaki ilişkilerin kurulabilmesi, geliştirilmesi ve devam ettirilebilmesi için oldukça önemlidir. Bununla birlikte, liderlerin önemli görev ve işlerde stratejik mesajlar verirken açık, net ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurmaları oldukça önemlidir. 

Her bireyin bakış açısı farklıdır ve bu nedenle, iki kişiye verilen aynı bilgi, iki farklı tepki yaratabilir. Bireylere bilgi edinme konusunda farklı kişisel tercihleri doğrultusunda bilgi sunulduğunda; her bir çalışan edindikleri yeni bilgileri en iyi şekilde kullanacaktır. 

Etkili iletişimdeki engeller

Etkili bir iletişim için birçok engel bulunabilir. Bu engelleri ortadan kaldırmak için öncelikle bu engellerin ne olduğunu anlamamız gerekmektedir.

Bu engellerden en yaygın olanı konuşan kişiyi dinlememek ve varsayımda bulunmaktır. Bunların her ikisi de zaman kazanmak için yapılmaktadır. Burada zaman kazanmaktan kasıt, zaman yönetimidir ve bu da iletişimi etkileyen bir başka etken olarak görülebilir. İletişimi etkileyen diğer faktörler şunlardır: 

 • Gereksiz ve boş sorular
 • Çelişkili mesajlar
 • Duygusal dikkat dağıtıcılar
 • Algı
 • Kültür
 • Dil
 • Stres

Çalışma ortamındaki iletişim, sözel etkileşimin de ötesine geçebilir; örneğin e-posta gibi. Bu tarz bir iletişim, bilginin konuşmacının planlandığı şekilde iletilmesinde rol oynayan, sözel olmayan beden işaretlerinden yoksundur. 

Bu nedenle, kurumunuzdaki iletişimi geliştirmek için ne tür adımlar atabilirsiniz? Şimdi egzersiz olarak bir takımın çalışma becerilerini ele alalım. 

Çalışan takımlar, zaman içerisinde geliştirilmeli ve yöneticiler tarafından dikkatle takip edilmelidir. Hemen şimdi çalışanlarınızın nasıl iş birliği içerisinde bulunduğuna ve nasıl iletişim kurduklarına bakabilirsiniz. Bugün bu 20 dakikalık egzersizi uygulayabilirsiniz: 

1. Takımınızı toplayın ve aşağıda belirtilenleri onlarla paylaşın:
İletişim, tüm hedeflerimize ulaşmak için kilit noktadır.

 • Takımınıza bu ifadeye katılıp katılmadıklarını sorunuz.
 • Takımınıza bu ifadenin doğru olduğuna niçin inandıklarını sorunuz.
 • Takımınıza bir problem ya da durum için iletişimin önemli OLMADIĞINI düşünüp düşünemeyeceklerini sorunuz. 
 • Takımınıza bu problem ya da durumu düzeltmek için daha iyi bir iletişimin gerekli OLMADIĞINI açıklamaları konusunda ısrar ediniz.
 • Değişim: Çalışanlarınızdan iş ortamında neden ve sonucunda iletişimin önemli OLDUĞU bir durumu/problemi/zorluğu paylaşmalarını isteyiniz. 

2. Bilgi alma:İletişimin bir kurumda a’dan z’ye gerçekleşen her şeyi etkilediğini vurgulayınız. İletişim, bir kurumun en güçlü yönü ya da en zayıf yönü olabilir. Takımınıza iletişimin görevlerinde ne kadar önemli olduğunu sorunuz. 

Thomas’da çalışanlarınızın diğer bireylerin iletişim tercihlerinin yanı sıra;  şahsi iletişim tercihlerini de keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Bu da çalışanlarınızın birbirlerinden en iyi performansı nasıl alabileceklerini öğrenmelerini sağlamakta ve çalışma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. İletişim kanalları kapalı olduğunda, çalışanlarınızın performansı da bundan doğrudan etkilenir ve bu durum da elde edilecek sonuçları ve kurumun performansını etkilemektedir. 

Size iletişim kanallarının kapalı olduğu durumlardaki nedenler, farklı kişi profilleri arasındaki zorluklar, takımların güçlü ilişkiler kurarken sorun yaşama sebepleri gibi konuları keşfetmenize ve tüm bu durumların performansı nasıl etkilediği anlamanıza yardımcı oluyoruz. Bu alandaki aracımız, söylem ve düşünceleri ölçerek, kurumdaki iletişimin belirli noktalarda etkili olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacaktır. Son olarak da, öz farkındalığı arttıracak ve iletişim becerilerinin gelişmesine yardımcı olacak çalıştaylarla sizlere bu noktada yardımcı olmayı umuyoruz.