Değişim yönetimi

Performans yönetimiKarşılaştırmalı değerlendirme ve çalışan anal...

Değişim, hem piyasada rekabet eden bir aktör olarak hem de en yetenekli kişileri kendine çeken bir işveren olarak kalma açısından kurumlar için oldukça önemlidir.

Şirketlerin %93’ü bir tür değişim yaşamaktadır.

Forbes, 2014

Değişime yönelik girişimlerin yaklaşık %70’i başarısız olmaktadır.

McKinsey, 2013

Değişim yönetimi, bir işletme veya kurumun stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlamak için bireysel ve kurumsal düzeyde uygulanan dönüşüm stratejilerinin kullanılmasını ifade eder.

Bir kurumu bir değişim dönemine sevk edebilecek çok çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bunlar hem içerden hem de dışardan kaynaklanabilen etkenlerdir:

 • Rekabetçi avantajlar yaratma
 • Piyasada yeniden kendine yer bulma
 • Büyüme, birleşme veya kazanımlar
 • Yasal, siyasi veya ekonomik değişimler

Bu değişim fırtınasına karşı durabilmek için bir kurumun sahip olduğu en önemli silah, o kurumda çalışanlardır.

Değişimin sebeplerini anlayan ve nasıl uygulanacağını/yapılacağını anlayan işine bağlı olan çalışanlarla değişim girişimlerinin başarılı olmaları daha olasıdır. Ancak iş yerine bağlı olmayan, endişeli ve dirençli personel yaygın bir sorundur.

İnsanlar; yanlış anlama, güven eksikliği, değişme esnekliğinin düşük olması, tercihler konusunda anlaşmazlık veya değişimin kendileri üzerinde kişisel olarak sahip olacağı etkiden korkma gibi birçok sebepten dolayı değişime direnç gösterebilir.

Çalışanların değişime direnmemesini sağlamak çalışanların iyiliği ve kurumsal performans açısından hayati önem taşır. Bu nedenle kurumsal düzeyde değişimi doğru yönetmek ve bireysel düzeyde çalışanları doğru değerlendirmek çok önemlidir. Tüm işgücü (çalışanlar) değişimin başarıya ulaşması adına bu değişimde yetkili olmalı ve bu sürece dahil edilmelidir.

Öyleyse çalışanlarınızın başarılı bir şekilde değişim geçirmelerine yardım etmek için hangi pratik adımları atabilirsiniz?

Başarılı bir programın en başta gelen adımı, değişim ihityacını belirlemek ve sonra da bu değişimle ulaşmak istenen vizyon ve hedefleri açıkça ortaya koymaktır. Kurum bünyesinde şuan nerede olduğunuzu, nerede olmak istediğinizi ve eksikliklerin neler / nerede olduğunu bulmak için kapsamlı bir araştırma yapmanız gerekecektir. Bu, aynı zamanda size bu süreçte geriye dönüp baktığınızda nereden nereye ulaştığınız görmeniz adına bir kıyaslama noktası sunacaktır.

Çalışanlarınızı herhangi bir değişim programının başından itibaren iş yerine bağlı kılmanız çok önemlidir. Bu nedenle süreç boyunca şeffaflık oldukça önemlidir. 

Hem şirketler hem çalışanlar, değişimin zor veya belirsiz olmasının başlıca nedeni olarak iletişimin zayıf olmasını öne sürmektedirler.

Uzun vadeli değişimin yararlarını kalıcı hale getirmek için ilerlemeyi sürekli olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde vizyonu yendien yönlendirmek önemlidir. Bu programı düzenli olarak yenilemek sizi yolunuzda tutacak ve değişim stratejilerinizin doğru uygulanmasını sağlayacaktır. Niteliksel bir unsur içeren çalışan bağlılık anketleri, gizli ve tarafsız bir araçla bu fazla bilgi bütününü elde etmeyi sağlayacak ve hatta size günübirlik işlemlere dahil olanlardan kitle kaynaklı düşünceleri ayıklamanıza yardımcı olabilir.

Bu değişim yolculuğu sırasında başarıları kutlamayı ve bunları tüm çalışanlarınızla paylaşmayı unutmayın. Son olarak farklı yeteneklerin kattığı değerin daha fazla anlaşılması ve takdir edilmesi, başarıyı değişimin uygulanmasının çok ötesine taşımanın anahtarı olabilir.

Thomas ile çalışarak size şu konularda yardımcı olabiliriz:

 • Değişime nereden başlayacağınızı ve sorunlu alanları belirleme ve kurumun özel alanlarının değişimle başa çıkmasına yardım edecek doğru adımları atmaya destek olma
 • Liderlerinize (yöneticilerinize) kurumu bu değişim sürecinde başarılı bir şekilde yönetebilmelerine olanak sağlama
 • Kurumsal dinamikler ve iletişim kanallarının bu değişimi destekleyebilmesi için içsel ilişkiler ve iletişim kurma, bunları geliştirme
 • Çalışanlarınızın kendilerini işlerine adamalarını, iş yerine bağlı olmalarını, motive olmalarını, anlaşılmalarını ve süreçlere dahil olmalarını sağlama
 • Çalışan bağlılığını geliştirme ve işi bırakmama durumlarını izleme
 • Kurumsal değişime direnci azaltma
 • Değişim sırasında işe alımların daha hedefe dönük olabilmesi için beceri eksikliklerini belirleme
 • İlerlemenizi değerlendirme ve yatırım getirisi veya öz sermaye getiri oranlarını hissedarlarınıza gösterme
 • Genel olarak size kurumunuz için zorlu bir dönemde bağlılık, iletişim, iş gücünü koruma, motivasyon ve kesinliği geliştirme konusunda yardımcı olacağız.

Thomas’ta çalışanlarınızın size bağlı olmalarını sağlayarak sonuçta bireyler ve şirketiniz için başarıya ve yeni başlangıçlara ulaşma adına sizinle çalışabiliriz.

Ücretsiz bülteninizi indirin

Ücretsiz bültenimizle kurumunuzu başarılı bir değişime hazırlayın.

Ücretsiz bülteninizi indirin

Ücretsiz bültenimizle kurumunuzu başarılı bir değişime hazırlayın.