ThomasTST/GIA Certifieringsutbildning

ThomasSystemet Certifieringsutbildning ThomasTST/GIA Certifieringsutbildning
Översikt Anmäl ditt intresse
  • Plats: Nacka
  • Datum: 08 december
  • Tid: 09:30 - 17:00
  • Typ av aktivitet: Utbildning

Detta är sista dagen i Certifieringsutbildningen. Vår endagsutbildning i ThomasTST/GIA kommer att ge er kunskaper så att ni förstår vad verktygen mäter och vetenskapen bakom dem. Ni kommer att utveckla kompetens för att administrera, tolka och återkoppla rapporterna, liksom att lära er hur man på bästa sätt använder verktygen.

Med ledning av våra erfarna utbildare, kommer ni att bli studera det mervärde ThomasTST/GIA ger och vilken roll de kan spela i en yrkesbedömning. Fallstudier kommer att hjälpa er att undersöka hur man kan använda verktygen för att jämföra människor i er organisation.

Efter avslutad utbildning kommer er konsult att gå in i ytterligare detaljer kring ThomasTST/GIA och dess användningsområden i er verksamhet, samt att besvara alla frågor som har uppkommit. Varje deltagare erhåller ett intyg som certifierad användare av ThomasTST/GIA.

Det är inte längre möjligt att registrera sig