Utveckla teamet

Utveckla prestationsförmågaIdrottspsykologi

Skickliga och engagerade medarbetare är en kritisk komponent i alla miljöer, oavsett om det gäller ett stort företag eller ett idrottslag. Oavsett roll, alla behövs för att nå organisationens mål. Att utveckla ett team som driver mot målet är avgörande för att förbättra hela organisationens prestation.

Era idrottare och lag är de som får äran på planen, spåret eller arenan men deras framgång bygger på mycket mer än bara deras resultat på den specifika dagen. En hel grupp av stödpersonal, såsom tränare, sjukgymnaster och administrativ personal, är ofta ryggraden i alla idrottsliga prestationer. Utan ett engagerat och kunnigt team, kan det bli svårt uppfylla målen.

Här på Thomas, tror vi att genom att investera och fokusera tid på några viktiga områden, blir vägen mot framgång rakare. Så vilka åtgärder kan man vidta för att förbättra teamets utvecklingsstrategi?

Rekrytera rätt talanger

Den bästa tiden att få teamet på rätt spår är från början. Utgå från rekryteringsprocessen genom introduktionen och utvecklingsarbetet, så att ni har rätt personer i rätt roller och ni kommer att utveckla en stark grund för framgång.

Tänk på era mål - letar ni efter tränare med fokus på deltagande snarare än prestation? Eller är ni ute efter att utvecklas till elitnivå? När ni har en tydlig strategi, kan ni sedan titta på vilken typ av människor som skulle vara bäst lämpade för att uppfylla dessa mål, liksom de färdigheter och beteenden som krävs. Befattningsprofilering kan hjälpa er att fastställa befattningens ideala egenskaper och i kombination med beteendeprofilering, gör det möjligt för er att analysera om ni har rätt personer i rätt roller.

Skapa en stark ledningsgrupp

Människor lämnar chefer inte företag. Ett starkt ledarskap hjälper organisationer att nå sina mål. Men hur gör ni för att se till att ni har rätt ledare för att ert team (idrottare eller supportteam) slutligen klarar av att leverera resultat?

Skillnaden mellan en acceptabel ledare och en exceptionell ledare handlar ofta om emotionell intelligens. Emotionellt intelligenta ledare tenderar att vara mer självmedvetna,  bättre kommunikatörer och mer anpassningsbara än sina mindre känslomässigt intelligenta kollegor.

 

Med förståelse för nivåer av emotionell intelligens skapas en miljö av förståelse som ökar självkännedom bland era ledare och kommer att få era team att sträva efter framgång.

Teamarbetesfärdigheter är en annan viktig förmåga som återfinns hos framgångsrika ledare. När era ledare får inblick i hur de och deras gruppmedlemmar agerar, kommunicerar, deras styrkor och begränsningar och deras drivkrafter, får de verktyg för att framgångsrikt arbeta tillsammans för att höja prestationen.

Investera i utveckling av teamet

När organisationen utvecklas, ökar kraven på medarbetarna. Att investera i utbildning och coaching för medarbetarna kommer att se till att de är väl rustade för att ta itu med uppgifter och projekt.

Många organisationer investerar kraftigt i utbildning av hårda färdigheter, men ofta glömmer den andra änden av spektrumet. Att utveckla mjuka färdigheter kan göra skillnad i organisationens övergripande förmåga. Medarbetarna är er mest värdefulla tillgång. Ett självmedvetet, mycket kommunikativt och känslomässigt intelligent team kommer att bli mycket mer effektiva när det gäller att främja organisationen, både internt och externt. Det kan göra skillnad i teamets framgång eller fall.

Engagagera ert team

Oavsett vem ni rekryterar, om teammedlemmarna är oengagerade, är risken stor att teamet kommer att få svårt att uppnå era mål.

En enkel medarbetarundersökning kan hjälpa er att identifiera områden där ert team står inför utmaningar vilket kan hjälpa er att rikta era utvecklingsinsatser, genom att främja engagemang i de områden som kommer att ha störst inverkan på den totala organisationens prestation.
 

Engage for Success* fann att organisationer med höga nivåer av engagemang har 18% högre produktivitet än deras lågt engagerade motsvarigheter. Människor som tycker om det arbete de gör, de relationer de har och får uppskattning för deras bidrag är mycket mer sannolikt att de arbetar efter sin maximala förmåga och därmed driver organisationen framåt.

Att utveckla ert team ger er möjlighet att forma framtiden för er organisation.  Att förbättra kompetensen hos ert team inom kritiska områden kan hjälpa er att möta målen, skapa kompetensplaner och i slutänden ge förväntade resultat. Vikten av ett kompetent och engagerat team kan inte förbises, det är ett viktigt steg i resan att uppnå högsta kvalitet.

*http://engageforsuccess.org/wp-content/uploads/2015/09/The-Evidence.pdf