Per Falck

Martin ReedAmir Qureshi UK

1983 bildar fyra managementkonsulter, kollegor, som med en gemensam vision och många idéer, samt med ett självförtroende som namnet antyder, Skandinaviska Ledningsgruppen, SLG.

Egentligen hade det börjat i Malmö redan 20 år tidigare med klubb Bongo som lett och utvecklat allt från världskändisar som Jimi Hendrix till talangjakter. Alla artister som ville göra sin egotripp. Drivande krafter var bland andra Per Falck och Kerstin, flickvännen och blivande hustru och företagspartner. Klubb Bongo var Malmös heta nöjestempel på 1960-talet, det var här det hände och fortfarande händer, hedrades vid sitt 40 års jubileum på stjärnmaner inte med gjutet handavtryck men väl en minnesplatta i trottoaren vid Ungdomens hus på Skolgatan i Malmö.

1990 möts Per Falck och ThomasSystemet. Det blir ett avgörande möte. ThomasSystemet är svaret på ett behov av att få en ännu tydligare struktur i arbetet och bättre kontroll på om de utbildningar företaget genomför leder till önskat resultat. Thomas är verktyget som förenar individens personliga egenskaper med organisationens behov och krav. Snabbt etableras Thomas på den svenska marknaden och i rask takt expanderar vi österut.

2016 har Per rättigheterna för ThomasSystemet i 18 Europeiska länder. Per drar inte ner på takten utan fortsätter sitt arbete med att hjälpa företag mot framgång och hitta nya marknader som förstår nyttan med ThomasSystemet - världens mest spridda verktyg för att rekrytera, behålla, utveckla och leda medarbetare mot framgång. Vi har nu dessutom kontor i Kazakstan och Azerbajan.