Mark Slaski

Dr. Lara ZibarrasNaomi Riches

Mark är en auktoriserad psykolog som under de senaste två decennierna har arbetat med organisationer över hela världen för att designa och leverera ledarskapsutveckling, personlig coachning och stöd vid teamsammansättning.

Marks största tillgång är hans djupa kunskap och insikt om mänsklig psykologi och prestation. Hans största skicklighet är hans förmåga att kommunicera sin expertis för att hjälpa människor och organisationer att nå större framgång. Mark anser att för att fullt ut identifiera och använda medarbetarnas talanger krävs ledare på alla nivåer för att skapa engagerande arbetsplatser.

Mark är också en lektor vid universitetet i Hertfordshire där han undervisar på masterprogrammet och bedriver forskning i organisationspsykologi. Han har talat på många internationella konferenser och publicerat många artiklar om emotionell intelligens och medarbetarengagemang. Han är skapare av ThomasEngage, en globalt använd online-undersökning för att mäta och utveckla engagemang.