Dr. K.V. Petrides

Ian MacRaeDr. Lara Zibarras

"Mitt samarbete med Thomas International, i allmänhet och framförallt med psykologiteamet, har varit hjärtligt, smidigt och till ömsesidig nytta. Tillsammans har vi kunnat förse den globala marknaden med världens främsta psykometriska instrument för bedömning av individers känslor. Min egen forskning har gynnats när vi har flyttat de akademiska gränserna och ser ytterligare dimensioner av att kunna ta reda på mer om hur vardagliga situationer påverkar individer i deras vardag. Jag ser fram emot att fortsätta mitt samarbete med Thomas och fortsätta överföra mina forskningsresultat till praktiska sätt som hjälper varje individ att uppnå sin ultimata, obegränsade potential."

KV Petrides har en kandidatexamen i företagsekonomi med summa cum laude utmärkelser från Pace University (NYC, USA), en examen i psykologi från University of Nottingham, en MSc i Psychological Research Methods från University of Exeter och en doktorsexamen (individuella skillnader, psykometri och beteendestatistik) från University College London.

Efter en kort period som lektor och sedan universitetslektor vid the Institute of Education, University of London, gick han över till UCL som Reader in Psychology and Psychometrics och chef vid the London Psychometric Laboratory. Han leder där den egenskapsbaserade emotionella intelligensforskningen och är den ledande utvecklaren av TEIQue. Han har publicerat många artiklar och publikationer och föreläser internationellt inom personlighet, psykometri och individuella skillnader.

För mer information om den vetenskapliga forskningen bakom TEIQue, inklusive ett dussintal vetenskapliga artiklar och en bibliografi, läs mer på www.psychometriclab.com