John Lewis

Larbert High SchoolSt Benedict’s Secondary School

"Nästan för första gången, kom min son frivilligt för att prata med oss om vad han vill göra i framtiden."

Möjligheten

John Lewis i High Wycombe har för avsikt att ge stöd i samhället, i synnerhet när det gäller utbildning och att hjälpa ungdomar att förbereda sig för sin framtid. De samarbetade med oss för att förse studenter från 10 skolor i Buckinghamshire, med verktyg för att ta ansvar för sin prestation vid en avgörande tidpunkt i deras utbildningar.

Projektet

Vårt partnerskap gör det möjligt för oss att ge elever i hela länet skräddarsydd, fördjupad vägledning kring framtida karriärval med hjälp av ThomasPPA. Återkopplingen gav också eleverna en djupare inblick i sig själva och hur de föredrar att arbeta, öka deras självkännedom, självförtroende och motivation. De deltagande eleverna var allt från de bästa till de som kämpade med att få godkända betyg - var och en med olika typer av upplevd press.

Alla elever fick en personlig återkoppling från en erfaren Thomaskonsult.

 

Resultaten

Eleverna gick därifrån med en nyfunnet förtroende och motivation att använda sina styrkor för att arbeta mot en framgångsrik framtid.

En skola såg en ökning av förväntade betyg, högre närvaro och fler elever som valde vidarestudier.

 

En annan skola fick nästan 100% närvaro. Inom alla 10 skolor, uppgav 100% av eleverna att de hade nytta av övningarna och återkopplingen och rekommenderar det till en vän.

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.