Tips och råd

Ta en titt på några av de vanligaste frågorna om psykometriska tester och för att förbereda dig på de analyser/tester du blivit ombedd att genomföra.

Vad är psykometri?

Detta kan bli långt och komplicerat! Enkelt uttryckt handlar psykometri om teorierina bakom psykologiska mätningar såsom mätning av kunskap, kapacitet, attityder och personliga egenskaper. 

Psykometriska teorier ligger till grund för analysverktyg, liksom Thomas uppsättning av analyser/tester.

Vad är psykometriska tester?

Psykometriska tester ger möjligheten att ta reda på vad som pågår på "insidan". De jämför en individs prestationer med andras eller visar en persons styrkor och begränsningar. Verkliga psykometriska tester tittar på tre grundläggande områden:

 • Kapacitet: individens förmåga att arbeta med exempelvis siffror, ord, diagram och system
 • Färdigheter: vad en individen egentligen vet om ett område
 • Personlighet/beteende: hur individen vanligen är benägen att agera. Detta omfattar ett stort antal aspekter, från motivationsfaktorer och värde för organisationen till hur de karaktäristiskt reagerar på auktoritet och sin ärlighet eller integritet

Kombinera dessa och du får dedikerade tester inom områden som emotionell intelligens, inlärningskapacitet, ledarskap och hur människor tänker - områden som är direkt relaterade till vissa befattningar. Bedöm ett större antal medarbetare i ditt företag och du kan få en organisatorisk profil: hur bra fungerar ditt team, vilka särskilda färdigheter saknas, vem passar in?

Varför används psykometriska tester?

Tester används bland annat för att rekrytera nya medarbetare, identifiera personer med potential att utvecklas, råd om medarbetare som är underpresterande, sätta samman team, coacha högre chefer, identifiera stressfaktorer i en organisation, besluta om den bästa organisatoriska strukturen, skapa incitamentsprogram som verkligen motiverar - i stort sett alla medarbetarerelaterade beslut individuellt eller i grupp.

Mäter psykometriska tester enbart IQ?

Vi tror ofta att tester tittar på vad du kan, att ett test är något där du blir godkänd eller underkänd. Men du vet att din kunskap är bara en del av vad du kan bidra med - i skolan, på arbetet eller hemma. Med tanke på hur snabbt världen förändras, kan det tyckas bättre att ta reda på vad och hur lätt någon kan lära sig nya saker, snarare än vad de kan nu.

Vad som ofta är kända som "mjuka" faktorer, ses alltmer som viktiga faktorer till framgång, till exempel: hur väl du förstår människor, din förmåga att leda andra, hur långt du följer regler eller kommer med egna unika lösningar och din förmåga att hantera stress. 

Vad är en självskattningsanalys?

Personlighets-, och beteendeanalyser på arbetsplatsen beskriver hur en individ sannolikt agerar.

Denna information kan användas för att identifiera vilken typ av befattning de kommer att trivas och prestera i, hur väl de passar in i företagets kultur och även hur långt de kommer att gå i karriären.

Dessa typer av verktyg tittar på hur människor agerar och svarar på frågor som:

 • Vad motiverar dem?
 • Vilka är deras styrkor och begränsningar?
 • Vilken är deras föredragna kommunikationsstil?
 • Hur interagerar de med sina kollegor?
 • Vad är deras värde för organisationen?
 • Ändrar de sitt beteende för att anpassa sig till sin nuvarande roll?
 • Hur beter de sig under press?
 • Uppvisar de någon frustration på arbetsplatsen?
 • Vilken ledarstil kommer att få dem att prestera maximalt?

Beteendeprofilering inte kommer att visa "bra" eller "dåliga" egenskaper i en person, det ger helt enkelt en förståelse för hur någon föredrar att agera på jobbet och de egenskaper som de visar. Det finns inga "rätt" eller "fel" svar.

Personlighets-, och beteendeanalyser kan användas för att rekrytera nya medarbetare, identifiera potential, utveckla och sätta samman team och få ut det bästa av människor genom anpassat ledarskap.
 

Vad är ett kapacitetstest?

Ett kapacitetstester mäter en persons flytande intelligens - hur snabbt de kan lära sig och behålla nya färdigheter och procedurer. Detta ger korrekt och tillförlitlig indikation på en persons utvecklingspotential.

Även om akademiska prestationer utan tvekan spelar en stor roll i urval och utvecklingsprogram, är det inte ett verkligt effektivt mått på en persons mentala förmåga och potential.

Kapacitetstester är ett mer objektivt sätt att bedöma en persons kapacitet och svarar på frågor som:

 • Kan de hantera de psykiska kraven i befattningen?
 • Är det här en snabbtänkare?
 • Hur troligt är det att de växer i en högt föränderligt eller dynamisk miljö?
 • Är denna person en problemlösare?

Dessa bedömningar är utformade för att mäta din potential snarare än dina kunskaper. De omfattar ofta verbala, numeriska och resonemangstester. Till exempel numeriska tester är utformade för att mäta hur snabbt och skickligt ditt sinne kan manipulera siffror - inte hur exakt du kan lösa algebra eller andragradsekvationer.

Resultaten används för att ge företagen en objektiv bedömning av en persons förmåga och att ge en större grad av säkerhet i företagets medarbetarrelaterade beslut.

Varför använder organisationer psykometriska tester?

Psykometriska bedömningar kan användas för att rekrytera nya medarbetare, identifiera potential, utvecklingsprogram, sätta samman team och få ut det bästa av sin medarbetare genom bättre förvaltning.

Forskning visar att intervjuer, referenser och ansökningsblanketter är mycket dåliga på att förutsäga om en individ kommer att lyckas i sin roll. Endast intervjuer kan vara riskfyllt eftersom de kan påverka människors fördomar, sympatier och antipatier. Med hjälp av tester kan man inte eliminera dessa faktorer men de kan göra dem mindre framträdande.

Varför används psykometriska tester inom utbildningsväsendet?

Psykometriska bedömningsverktyg kan användas med elever, lärare och utbildningsorganisationer för att få ut det bästa av dem de arbetar med.

Bedömningsverktyg kan ge praktisk yrkesrådgivning till elever för att hjälpa till att överbrygga klyftan mellan utbildning och arbete. Psykometri kan hjälpa eleverna att fastställa deras styrkor och utvecklingsområden vilket kan användas när de kommer ut i arbetslivet

Utbildningsinstanser använder också psykometriska tester för att rekrytera, utveckla och hantera sina medarbetare, inklusive lärare och stödpersonal. Bedömningsverktyg hjälper till att placera rätt person på rätt plats, vilket ger mer klarhet i alla medarbetarrelaterade beslut.

Varför används psykometriska tester inom idrott?

Psykometriska bedömningar används i idrottsmiljöer för att skapa avancerade coachning- och träningsprogram, hantera idrottarnas utveckling, bygga relationer mellan tränare och utövare, förbättra teamkommunikation och höja organisationens kapacitet.

Psykometri kan hjälpa idrottsorganisationerna att få ut det bästa av sitt folk; oavsett om det gäller deras tränare, idrottare eller supportpersonal. Bedömningsverktyg kan ge objektiv feedback på individers potential inom en grupp, klubb eller organisation.

Var kan jag stöta på tester...och varför?

Du kan stöta på tester och analyser i några av nedanstående situationer

 • I skolan och universitet som en del av ett karriärprogram
 • Som en del av coachning- och utvecklingsprogram som ett sätt att förbättra prestation
 • För att skära ned antalet kandidater som söker ett jobb. Du kommer att bli ombedd att logga in på en lösenordsskyddad webbplats och fylla i ett test som kommer att användas tillsammans med din ansökan för att avgöra om du ska bli intervjuad.
 • På din första intervju. Dessa kan bakas in i intervjufrågor, för att kontrollera att du inte fuskat på ett online-test eller arrangeras efter en intervju,
 • På din sista intervju. Här kommer de att användas för att kontrollera det intryck du gjorde vid en tidigare intervju eller för att belysa områden som behöver mer diskussion.
 • Assessment Center - för vissa jobb kan du bli ombedd att delta i en- eller två dagar av aktiviteter. Dessa kan omfatta rollspel, gruppdiskussioner, verkliga arbetsprover och tester.

Tester och analyser används också när du redan är anställd, eftersom tester används för att förbereda utvecklingssamtal, utvärdera utbildningsbehov och resultat, identifiera kandidater lämpliga att ta ledarroller, utvärdera stress och välbefinnande, se hur bra människor arbetar tillsammans och förbereda någon för coaching.

Testning används flitigt eftersom det bidrar till att göra alla dessa processer mer rättvisa för alla inblandade parter. På så sätt ger dig det möjlighet att lära dig mycket mer om sig själv.

Vad mäter de?

Generellt kan sägas att psykometriska tester omfattar tre viktiga områden som mäter vad som händer inom dig och hur det påverkar ditt beteende. Du kan stöta på tre typer av test/analyser:

 • Kapacitetstest: Gamla IQ-tester gav dig en siffra som uttryckte din intelligens. Numera vet vi att det finns flera typer av intelligens. De vanligaste testerna bedömer verbal, abstrakt, spatial och numerisk intelligens men det finns flera andra: till exempel emotionell intelligens.
 • Kunskaps- eller färdighetstester: Vad vet du? (till exempel: vad betyder R.O.I?) Eller vad kan du? (till exempel klippa och klistra in text i Microsoft Word)? Dessa tester liknar de prov man gjorde i skolan.
 • Beteende/Personlighet: Bra personlighetstester är baserade på teori och många års forskning där de är testade på miljontals människor för att bygga upp profiler av den typ av människor som är framgångsrika i olika befattningar. De gör inte anspråk på att sammanfatta dig eller förutsäga hur du kommer att agera i varje given situation, de mäter din tendens att agera på ett visst sätt.

Du kan bli testad för andra saker - etik, värderingar, integritet till exempel - men kapacitet och personlighet/beteende är de oftast uppmätta aspekterna under rekryteringsprocessen.

När testas jag?

Tester och analyser används i olika skeden och när du kommer att testas beror på situationen där du tar testet. I näringslivet används tester i olika stadier i rekryteringsprocessen. Tester används också för utveckling och kan därför användas när som helst under ett utvecklings-, karriär- eller utbildningsprogram. De personer som administrerar dina analyser kommer att ge dig information om när de planerar att testa dig och varför. Du kommer då sannolikt att få tillgång till testet via e-post.

Ser de ut som "quiz" i veckotidningar?

Vissa psykometriska tester gör det. Många använder enkla rätt/fel frågor. Vissa ber dig att välja en av tre eller fyra svar som bäst återspeglar dina åsikter. Andra däremot, kommer att visa dig former, siffror och bilder. För många finns inget rätt eller fel, bara svar som speglar din personlighet och beteende. Vad du ser är skillnaden mellan ett bra psykometriskt test och en frågesport är vad som ligger bakom testet: mer än 100 år av teori, samlade uppgifter om andra människor, komplexa statistiska metoder och exakt hur objekten är formulerade och urtagna, eller ordnade. Ibland kan ett verkligt psykometriskt test se ut som en frågesport... men det finns en hel del som pågår under ytan.

Vad bör jag tänka på?

Du bör genomföra testet i en god miljö där du kan koncentrera dig, utan störningar. Om du testas på ett företags kontor, bör testets administratör sätta sig ner med dig och gärna förklara om det är något du inte är säker på. Kontrollera att testet ser bra ut - att det inte är en kopia eller en billig utskrift. Ställ frågor om testet, vad det är till för, hur den används i processen.

Om du tar testet på internet, se till att du väljer en plats och tid där du känner dig bekväm, inte blir avbruten och du har tid att avsluta.

Slutligen är alla bra testanvändare utbildade i att ge feedback till dig om ditt test. Detta bör alltid ske eftersom rekrytering är en tvåvägskommunikation och du har rätt att förstå beslutet och lära dig lite mer om dig själv.

 

Bestämmer testet huruvida jag får jobbet eller inte?

Inte på egen hand. Bra tester levereras endast till personer utbildade i att använda dem och de vet att tester ALDRIG ensamt ligger till grund för ett beslut. Tester används som en del av en process, varje del - intervjuer, referenser, provanställning - tillhandahåller olika delar av pusslet. Tester mäter bara vissa aspekter av människor och används ofta för att utmana subjektiva känslor och folks fördomar med mer objektiv, vetenskaplig information om dina kvaliteter.

Kommer testet berätta vad jobb jag ska ha i framtiden?

Inte exakt! Testet kan ge dig en indikation på jobb du bör utföra och det belyser dina viktigaste beteendemässiga styrkor och preferenser och gör det möjligt att få en bättre förståelse för vilka arbetsområden skulle vara mest lämpade för dig. Det ger dig en inblick i vilken typ av arbetsmiljö dina beteenden skulle passa in och hjälper dig att fatta mer välgrundade beslut när du väljer din universitetsinriktning, börjar arbeta eller tar nästa steg i din karriär.

Vem tar del av mina resultat?

Våra tester är helt konfidentiella, vilket innebär att de enda personer som kommer att ha tillgång till dina testresultat kommer att vara de som administrerar testet/analysen. Det innebär att du inte behöver oroa dig för att andra människor ser dina testresultat, såsom kamrater, kollegor lärare eller lagkamrater. Du kommer också att få en kopia av dina resultat om du vill se dem.

Vi rekommenderar att alla testanvändare får återkoppling från en utbildad testadministratör när bedömningen är klar. Detta gör det möjligt att få en djupare förståelse för dina resultat och möjlighet att kunna diskutera eventuella problem som du kan ha. 

Borde jag vara nervös?

Lite adrenalin hjälper i många situationer, inklusive tester. Men det finns ingen anledning att vara orolig. Konstigt nog visar forskning att många människor uppskattar en välskött testprocess, eftersom den feedback de får ger dem mer information om sig själva. I grund och botten, tester är där för att hjälpa dig och arbetsgivaren att fatta bra beslut.

Ogillar inte folk tester?

Långt ifrån: människor gillar faktiskt att göra tester eftersom testerna berättar om deras favoritämne, nämligen dem själva. Testförfarande och resultaten ger en gemensam grund för människor att diskutera deras beteende och känslor.

Kan jag göra testerna via mobilen?

Det beror på testet! Alla våra bedömningar som har frågeformulärformat (PPA, TEIQue och Engage) är fullt kompatibla med mobila enheter så att du kan fylla i testet på dessa var du än befinner dig.

Det rekommenderas inte att ThomasGIA genomförs via mobilen. Detta beror på att den mäter hastighet och noggrannhet i hög grad och resultaten kan förvrängas av användning av olika inmatningsmetoder (till exempel, pekskärm). ThomasGIA har kalibrerats och är normerad för mus och tangentbord. Vi rekommenderar därför att det används för att ge rättvisa resultat.

Några frågor?

Vårt team är alltid redo att svara på frågor.  Kontakta oss på 08-505 340 00

Eller fyll i formuläret nedan och vi återkommer till dig inom kort.

Vi skulle gärna vilja skicka dig intressant information, exklusiva erbjudanden, utbildningsmöjligheter, produktuppdateringar och senaste nyheter.