Collingwood Search & Selection

Everything OfficeJumar Solutions

Collingwood Search & Selection LtD erbjuder headhunting och urvalstjänster för att rekrytera specialiserade och ledande roller över hela Storbritannien och Europa. De använder Thomas verktyg för att rekrytera kandidater internationellt.

Collingwoods konsulter har lång erfarenhet av headhunting i ett brett spektrum av industrier inom tillverknings- och tjänstesektorerna. Collingwoods partnerorganisationer som sträcker sig från små och medelstora till globala företag rekryterar inom samtliga affärsområden bland annat inom försäljning, marknadsföring, logistik, tillverkning, teknik, forskning och utveckling.

Utmaningen

VD Doug Mackay, förklarar, "Vi har allt mer blivit ombedda att rekrytera internationellt för brittiska kunders räkning, för att fylla positioner utomlands. Att hitta kandidater med rätt egenskaper kan vara svårt och intervjun kan bli problematisk."

"En av våra kunder gjorde stora investeringar i Spanien med målet att förvandla deras tillverkningsanläggning till världsklass. De hade skapat rollen som operativ chef för att hantera utveckling av webbplatsen, men hade svårt att rekrytera någon i linje med den kultur och arbetsmoral som deras brittiska huvudorganisation stod för."

"På grund av svårigheterna att välja ut och intervjua kandidater som hade spanska som modersmål, hade de tidigare använt britter, men de fann att de saknade inflytande över de spanska medarbetarna. Kulturen bland arbetskraften var mycket "mañana" och de flesta talade inte engelska."

"De ville rekrytera en infödd person som kunde hantera en grupp på 400 medarbetare, som förstod den brittiska kulturen och som kunde påverka en attitydförändring uppifrån och ned."

Lösningen

Vi identifierade de beteendemässiga egenskaper som krävdes för att lyckas i rollen och använde ThomasPPA för att identifiera kandidater som var en bra matchning.

Doug Mackey, Collingwood Search & Selection

"Vi letade efter någon som kunde driva verksamheten framåt, fatta stora beslut och inte var rädd för att ta risker. ThomasPPA gjorde det möjligt för oss att bedöma kandidaterna på sitt modersmål och tillförlitligt identifiera dem med de rätta beteendemässiga kvaliteterna. Analyser och rapporter kan genereras på en rad olika språk och vi kunde även förse kunden med rapporter på engelska som komplement i intervjun.

"ThomasPPA är ett bra sätt att komma "under skinnet" och snabbt få förståelse för en kandidat. Det ger objektiva bevis som stödjer rekryteringsbeslut och tillför värde till de tjänster vi erbjuder. PPA är lätt att administrera, kandidater finner det enkelt att genomföra och rapporter genereras direkt så att vi snabbt kan svara på kundernas behov. Utbudet av rapporter tillåter kunder att välja den nivå och typ av detaljer som de behöver."

"Rekryteringen för rollen i Spanien har varit så framgångsrik att vår kund använder samma metod för en ny position som skapats i Tyskland till följd av samma investeringsplan. PPA har återigen bevisat sig vara en ovärderlig del av processen."

"Under lågkonjunkturen, var folk mer nervösa vid rekrytering. Det var viktigare än någonsin att direkt rekrytera rätt personer."

Kunderna vill minimera risken och de vill ha valuta för pengarna. ThomasPPA ger oss och våra kunder, förtroende att rätt beslut fattas.

Doug Mackay, Collingwood Search & Selection

Resultaten

"Collingwood har använt ThomasPPA i över fem år för att kunna fatta mer objektiva beslut vid rekrytering och det har gett oss en verklig konkurrensfördel. Det skiljer oss från konkurrenterna och hjälper oss att leverera en mer effektiv och ändamålsenlig rekryteringstjänst."

Doug drar slutsatsen: "Vi är mycket nöjda med resultaten från Thomas och vi rekommenderar alla företag att använda sig av dessa verktyg i varje rekryteringsprocess."