Mångfald på arbetsplatsen: hur psykologiska b...Ledarpotential i er organisation

Thomas beteendeanalys ThomasPPA hjälper tusentals organisationer att fatta mer exakta medarbetarrelaterade beslut när de rekryterar och identifierar var de ska fokusera sina utvecklingsprogram.

På enbart 8 minuter ger Thomas Person Profil Analys (ThomasPPA) insikt om en individs beteenden på arbetet och svarar på frågor som: Vilka är deras styrkor och begränsningar? Hur kommunicerar de? Är de självstartande? Vad motiverar dem?

När PPA:n är ifylld har ni omedelbar tillgång till ett stort antal rapporter (beroende på vilket språk upp till 20 olika rapporter för olika ändamål) som möjliggör för er att matcha personer till befattningar, sålla CVs, coacha, utveckla och utbilda era medarbetare.

Vi har nu lanserat tre nya engelska PPA-rapporter: Talent Selection, Onboarding och Management Strengths, som kommer att hjälpa organisationer att fatta bättre beslut som i sin tur kommer att ge mer framgångsrika resultat. Talent Selection

Rapporten Talent Selection hjälper er att snabbt och säkert få förståelse för kandidatens troliga beteendestil och  matchning vilket i sin tur hjälper er att fatta mer objektiva och välinformerade rekryteringsbeslut.

Rapporten inkluderar

  • Förståelse för kandidatens troliga arbetsbaserade beteende
  • Lämpliga rollrelaterade ansvarsområden
  • Hur kandidaten hanterar kommunikation och beslutsfattande
  • Intervjuguide som stöd i beslutsprocessen

EXEMPELRAPPORT

Onboarding

Rapporten Onboarding kommer att ge  vägledning om hur man beteendemässigt hanterar den nyanställde så att de snabbt kan maximera sin potential, inklusive förslag på hur man ska samarbeta med dem och potentiella utvecklingsaktivteter.

Rapporten inkluderar

  • Information om hur du maximerar er nyanställdes potential
  • Information om individens styrkor att dra nytta av
  • En idé om potentiella utvecklingsområden

EXEMPELRAPPORT

Management Strengths

Rapporten Management Strengths tittar specifikt på en persons ledningsstil och hur de tar sig an två nyckelområden; uppgiftshantering och personalhantering.

Rapporten inkluderar

  • Individens tillvägagångssätt vid både uppgifts- och personalhantering
  • Inidividens ledningsstil och styrkor som ledare
  • Stöttning vid utvecklings- och resultatsamtal

EXEMPELRAPPORT