Det snackas mycket om färger just nu...

Talent Management kommer bli en överlevnadsfr...Identifiera high potential och anpassa sig ti...

Idag finns det ett antal DISC-baserade verktyg på marknaden med fokus på likheter och olikheter i kommunikationsstilar. På många arbetsplatser och i sociala medier har det blivit populärt att koppla samman DISC-termer med färger så som Röd, Gul, Grön och Blå beteendestil.

Visst kan det vara skoj att prata om den dominanta Röda personen eller den kvalitetsmedvetna Blåa personen men det är också viktigt att förstå, att det inte är så enkelt som att kategorisera en person utifrån bara en färg.

Med Thomas PersonProfilAnalys (ThomasPPA) utgår vi från DISC-teorin som är kopplat till färgerna men där vi utöver självbilden även beskriver hur en person beter sig under press och hur de anpassar sitt beteende i den roll de besitter. ThomasPPA används därför både som underlag i en rekryteringsintervju, för personlig utveckling av ledare och för att skapa en effektiv och respektfull kommunikation i grupper. 

DISC_blog-(1).png

Följ bloggen för mer information om hur vi på Thomas International arbetar med DISC-profiler. 

 

Per Falck

Per Falck

Per, a true entrepreneur, started his successful journey as a 16-year-old and has continued on that path ever since. In the 60's, Per founded the music club “Klubb Bongo” and arranged concerts with artists such as Jimi Hendrix and the Kinks. After 10 years in the music industry he left his roots in Skåne to become store manager at IKEA and later marketing director at Hagströms guitars to end up as a management consultant. In 1983 Per and 3 colleagues started their own management consultancy business. To better modify their training programmes to fit the delegates, Per was looking for the perfect behavioral assessment, and found Thomas PPA. In 1990 Per gained the rights for Thomas International’s portfolio of assessments in Sweden and Europe but is today focusing on the Thomas business in Sweden, Finland, Austria, Poland and the Eastern Europe.