Öka medarbetarnas engagemang

Vad kännetecknar en bra chefVarför välbefinnande och engagemang bör vara...

Medarbetarengagemang är ett ständigt aktuellt ämne. Vi vet alla att det är viktigt men hur vet man om medarbetarna verkligen är engagerade?

Sommaren lider som sitt slut och vi går mot mörkare tider. Även om man älskar sitt jobb så är det inte konstigt om man känner sig lite låg när man inte längre kan spendera tid med vänner och familj på samma sätt.

Augusti är samtidigt en tid för omstart, förnyade mål och en möjlighet att ta sig an utmaningar med ny energi. Så hur kan man hjälpa sina medarbetare att anamma detta tankesätt och se till att en eventuell dipp i augusti, inte håller i sig speciellt länge?

Svaret är helt engagerade medarbetare. Engagerade medarbetare kliver ur sängen på en måndag i väntan på den kommande veckan och ser fram emot att gå till jobbet. Väl där, så trivs de med arbetsmiljön, med sina kollegor och får stor tillfredsställelse av deras bidrag till teamet och organisationen. Å andra sidan, oengagerade medarbetare drar sig ur sängen vid tanken på arbetsveckan och fokuserar på vad som krävs för att hantera det. De känner sig sannolikt frustrerade över bristande syfte, styrning eller erkännande, vilket påverkar deras strävan att lyckas och deras passion för sin arbetsplats. Skillnaden mellan de två, handlar om hur engagerade de är med sin arbetsgivare. Framgångsrika organisationer består av engagerade medarbetare. Engagemang kan därför utgöra skillnaden mellan en framgångsrik organisation och en som kämpar för att uppnå resultat och intäktsmål.

Föga förvånande så inser framgångsrika organisationer vikten av att det är deras medarbetare som bidrar till den slutliga framgången för organisationen och investerar i att skapa en verksamhet som består av engagerade människor, inte bara vid sin första rekrytering utan genom allt de gör. De som får det rätt, inser att det är väldigt viktigt för mederbetarna de relationer de har med andra, den roll som de har och de belöningar som de får. Företag ökar sedan engagemanget genom att stödja och lita på sina medarbetare, uppmuntra och lyssna på idéer, sätta tydliga mål för sina medarbetare, ger roliga uppgifter med frihet att fatta beslut, uppskattar sin personal och ger möjligheter till utveckling.

Medarbetarengagemang är ett ständigt aktuellt ämne. Vi vet alla att det är viktigt, men hur vet man om ens medarbetare är engagerade? Hur man mäter det och gör något åt det är där det blir intressant. Engagemang i sig är komplicerat att mäta eftersom det består av ett antal komponenter som alla tillsammans bidrar till hur en person som känner sig. En engagerad person kommer att ha höga nivåer av energi på jobbet, ett åtagande att leverera i sin roll, kommer att trivas med de utmaningar deras arbete ger och är stolta över vad de gör. De kommer sannolikt att känna positiva, tillfreds, inspirerade och motiverade, vilket i sin tur driver den totala produktiviteten och därmed framgång för företaget som helhet.

I gengäld har företag visat 18% högre produktivitet, 12% högre kundnöjdhet, 2,5 gånger större intäktstillväxt  två gånger så hög årlig nettovinsten i jämförelse med dem med låga poäng och 40% lägre personalomsättning

Engage for Success

Fördelarna med att mäta engagemang på arbetsplatsen talar därför för sig själva. Först då kan ett företag identifiera var dess sårbarhet ligger, lösa dem och förbättra resultatet av verksamheten som helhet.

Reuben Conibear

Reuben Conibear

Reuben has worked in the Marketing team at Thomas for over 4 years and as Senior Marketing Executive, Reuben's core focus is to ensure a high quality experience for Thomas customers at all times. In his spare time, Reuben enjoys kayaking, bouldering and spending time with his friends and family.