ThomasPPA -Education

ThomasPPAThomasPPA -Sport

På enbart åtta minuter, ger Thomas Person Profil Analys (ThomasPPA) en korrekt inblick i hur era elever agerar och svarar på frågor som: vad är deras styrkor och utvecklingsområden? Hur kommunicerar de? Vad motiverar dem?

ÖversiktForskning

Mäter: Beteende
Typ av verktyg: Ipsativ psykometrisk analys
Tidsåtgång: 8 minuter

ThomasPPA ger en korrekt inblick i beteendestil och arbetsstyrkor och ger en unik koppling mellan utbildning och arbetsliv. Denna information kan sedan användas för att anpassa studieteknik, vid val för vidare studier och för att lyckas i arbetslivet.

PPA-rapporten ger omfattande information om en individs styrkor, rädslor och motivationsfaktorer och anger eventuella beteendemässiga anpassningar eller frustration.

Använd ThomasPPA för att:

  • Öka självkännedom och självkänsla 
  • Hjälpa till yrkesvägledning
  • Öka kommunikationsförmåga 
  • Förbättra beteende och attityd
  • Förbättra resultat

Vill du veta mer om hur en av våra kunder arbetat med ThomasPPA? Läs Larbert High School fallstudie.

Testkonstruktör: Thomas M. Hendrickson

Utgivningsår: 1958

 

Bakgrund och teori:

I slutet av 1950-talet utvecklade Thomas Hendrickson William Moulton Marstons teorier för att skapa Person Profil Analys och dess arbetsplatsrelaterade rapporter. 1958 lanserades verktyget Thomas Person Profil Analys (ThomasPPA).

ThomasPPA bygger på DISC-teorin, som ursprungligen grundades av Dr William Moulton Marston. Forskningen kring den ursprungliga DISC-teorin finns beskriven i Marstons bok ”Emotions of normal people” (1928).
Marston beskriver att det beteende som ger uttryck för våra känslor kan delas upp i fyra olika dimensioner. Beteendena representerar hur vi anser att vi beter oss i förhållande till den miljö vi verkar i.

Det finns två skalaxlar i DISC-teorin där den vågräta skalan representerar huruvida du agerar proaktivt (impulsivt) eller reaktivt (eftertänksamt). Den lodräta skallinjen har högst upp, personer som verkar väl i en utmanande miljö (mer sakorienterade) och längst ner finns personer som trivs bättre i en vänlig miljö (mer känsloorienterade). De fyra beteendekategorierna är Dominans, Inflytande, Stabilitet och Anpassning (Compliance).

Format:

Thomas PPA är ett ipsativt forced choice instrument. En individs svarsmönster jämförs med dem själv istället för mot en jämförelsegrupp. För att genomföra PPA, skall individen från 4 adjektiv välja det de anser är "mest likt" och därefter "minst likt" dem. Denna process upprepas 24 gånger, vilket ger 48 val från totalt 96 ord.

PPA är tillgänglig elektroniskt via webben eller via pappersformulär. Thomas International har också utvecklat PPA+ format som är lämplig för personer i yngre åldrar eller individer som inte har huvudspråket som modersmål. PPA+ finns inte tillgängligt på svenska. 

Reliabilitet och validitet:

ThomasPPA är registrerat hos British Psychological Society (BPS) efter att det granskats efter kriterierna hos the
European Standing Committee on Tests and Testing, som är en del av the European Federation of Psychologists' Associations. I Sverige är ThomasPPA granskat av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi, STP.

Thomas International bedriver pågående psykometrisk forskning med ThomasPPA i samarbete med Psychometrics Centre vid universitetet i Cambridge. http://www.psychometrics.cam.ac.uk/.

Vill du veta mer om en av våra kunders arbete med ThomasPPA? Läs Virgin Trains fallstudie.