ThomasBPA -Sport

ThomasBPA -EducationThomasTeam

ThomasBPA möjliggör för er att identifiera en befattnings beteendemässiga krav vilket hjälper er att; rekrytera rätt person till rätt plats, identifiera utvecklingsbehov, omstrukturera roller och omfördela resurser.

ÖversiktForskning

Mäter: Befattningens beteendemässiga krav
Typ: Ipsativ psykometrisk analys
Tidsåtgång: 20 minuter

För att få er organisation att nå framgång, måste ni rekrytera idrottare och människor runt omkring som inte är inte bara exceptionella atleter, men som kommer att passa väl in i era befintliga team. Befattningsprofilering kan hjälpa er att identifiera kandidater som har kompetens och arbetsstil som kommer att utmärka sig i er organisation.

Se till att ni har rätt personer i rätt roller för att öka trivseln och bidra till en mer motiverande miljö, så att ni kan få ut det mesta av era atleter både utanför och på arenan.

Job_Sample.jpg

Använd ThomasBPA för att:

  • Rekrytera eller välja rätt person till rätt befattning
  • Öka moral och lojalitet
  • Identifiera orsaker till underprestation
  • Hantera de underpresterande
  • Skapa utvecklingsplaner
  • Få ut det bästa av era talanger

Vill ni veta mer om hur en av våra kunder har använt ThomasBPA? Läs Jumar Solutions fallstudie.

ThomasBPA gör att ni kan identifiera de beteendemässiga kraven för tjänsten ni rekryterar för. Tillsammans med ThomasPPA hjälper ThomasBPA er att matcha kandidater och medarbetare mot den aktuella befattningen med hjälp av en "matchningsgradsskala". För mer information om forskningen bakom ThomasPPA, klicka här och välj "Forskning".    

Vill ni veta mer om hur en av våra kunder har använt ThomasBPA? Läs Jumar Solutions fallstudie.

Want to see it in action? Check out our Jumar Solutions testimonial.