eRecruit

Benchmarking -SporteRecruit -Education

eRecruit är ett onlineverktyg med inbyggda rekryteringsinstrument som möjliggör för er att snabbt identifiera och effektivt hantera de bäst lämpade kandidaterna.

ÖversiktForskning

Online Rekryteringsportal

Med eRecruit kan ni skapa och lansera platsannonser, förse era sökanden med en enkel ansökningsprocess online inom den egna jobbportalen, sålla ansökningar, granska och utvärdera kandidater och fatta rekryteringsbeslut.

Men det verkliga värdet med eRecruit ligger i dess integrerade bedömningsverktyg. Med eRecruit kan ni snabbt och enkelt skapa befattningsprofiler, definiera urvalsfrågor och jämföra era kandidaters beteenden, förmågor och kompetenser gentemot vad befattningen kräver. Det ger en ranking, på en femgradig skala, vilken skiljer era kandidater åt och visar de som bäst passar för befattningen. Allt detta kommer att effektivisera er rekryteringsprocess och avsevärt förbättra kvaliteten på de kandidater ni intervjuar och anställer.

eRecruit_Sample-(1).jpg

eRecruit hjälper er att:

  • Reducera dolda kostnader 
  • Enkelt & kostnadseffektivt börja med rekrytering online
  • Snabbare identifiera högkvalitativa kandidater 
  • Identifiera rätt person för rätt tjänst
  • Minska risk och kostnader
  • Erbjuda en högkvalitativ kandidatupplevelse
  • Effektivisera rekryteringsprocessen med upp till 50%

Om ni är intresserade av mer information kring eRecruit, fyll i nedanstående formulär och vi tar kontakt med dig inom kort. 

eRecruit ger er ett centraliserat rekryteringssystem där våra analyser integreras i rekryteringsprocessen. 

Om du är intresserad av att veta mer om forskningen bakom de verktyg som är integrerade med eRecruit, se fliken "Forskning" vid följande verktyg ThomasPPA, TEIQue, och ThomasTSTGIA