Anpassad Thomas360

ThomasEngage-SportAnpassad Thomas360-Education

Hur fastställer ni att era medarbetare och chefer snabbt kan identifiera orsaker till underprestation och samtidigt hålla de högpresterande fokuserade? Feedback från nyckelpersoner på arbetet är ett kraftfullt sätt att upptäcka resultatskillnader. Det möjliggör också för er att identifiera hur självmedvetna medarbetarna är och förståelse för vilken inverkan de har på resten av organisationen.

ÖversiktForskning

Mäter: Prestationsgap, utvecklingsmöjligheter
Typ av verktyg: Frågeformulär

Anpassad Thomas360 ger en objektiv ram för att identifiera utvecklingsområden, öka självkännedom och skapa målinriktade utvecklings- och utbildningsplaner i linje med verksamhetens mål. Det skapar en miljö för konstruktiv feedback, så att medarbetarna får förståelse för sin personliga påverkan och hur de kan förbättra sin effektivitet. 360°- återkoppling stöder skapandet av personliga utvecklingsplaner och den motivation som behövs för att förändra beteenden.

360_Sample.jpg

Anpassad Thomas360 kan hjälpa er att:

  • Avsätta tillräcklig tid för att leda organisationens högpresterande
  • Identifiera problem som kan påverka medarbetarnas prestation
  • Öppna kommunikationskanaler för förbättringar inom olika team
  • Öka självkännedom

Vill ni veta mer om hur en av våra kunder har använt Anpassad Thomas360? Läs Siemens fallstudie.

Om ni är intresserade av att veta mer om Anpassad Thomas360, fyll i nedanstående formulär och vi återkommer inom kort.

Testkonstruktör: Sarah Hamilton-Gill
Utgivningsår: 2012

Bakgrund och teori:

Anpassad Thomas360 utvecklades 2012 av Sarah Hamilton tillsammans med Thomas International.

360 graders feedback ger individer en bättre förståelse för deras prestation eftersom de svarande ger ett "360 graders" perspektiv på individens kompetenser, vilket bidrar till att minska en individs egna fördomar.

Respondentens svar förblir konfidentiella och anonyma under hela processen och ger dem möjlighet att svara mer fritt på ett öppet och ärligt sätt. Med Anpassad Thomas360 kan man välja relevanta områden för er organisation, antingen genom att välja utifrån de åtta frågemallarna eller välja från 31 kompetenser.

Format:

Utgå från en mall eller välj kompetenser för att skapa mallen för er 360-analys. 
Respondenterna betygsätter individens resultat på varje kompetens på en skala från 1-7 (1= ”gör detta i låg utsträckning” och 7 = ”gör detta i hög utsträckning”).  

Det finns också ett avsnitt som gör det möjligt för respondenten att skriva kommentarer i fritext. Rapporten ger poäng från alla respondenter samt belyser de områden med störst skillnader mellan egenbedömning och respondenternas poäng. Detta hjälper individen att identifiera områden där det kan finnas skillnader mellan den egna uppfattningen och verkligheten.

Vill ni veta mer om hur en av våra kunder har använt Thomas360? Läs Siemens fallstudie.

Vi skulle gärna vilja skicka dig intressant information, exklusiva erbjudanden, utbildningsmöjligheter, produktuppdateringar och senaste nyheter.