Psykometriska tester

Se fler... (olika typer av tester)Kognitiva tester

Vad är psykometriska tester eller bedömningsverktyg? Definitionen av "psykometri" kombinerar orden "psyke", som betyder "sinne", liksom ordet "metri", som betyder "mätning". Därför är psykometriska test eller bedömningsverktyg något som mäter en persons psykologiska egenskaper.

ÖversiktKostnadsfria psykometriska tester

Vad är psykometriska tester och analyser?

Psykometriska tester eller bedömningsverktyg mäter psykologiska egenskaper såsom personlighetsdrag, beteendestilar, kognitiva förmågor, motivation etc. Ordet psykometrisk betyder bokstavligen psykologisk mätning. Thomas bedömningsverktyg mäter ett brett spektrum av olika egenskaper, lära dig mer om våra lösningar här.

Vad är psykometriska test eller bedömningar? Definitionen av "psykometri" kombinerar orden "psyke", som betyder "sinne", liksom ordet "metri", som betyder "mätning". Därmed mäter psykometriska test eller bedömningsverktyg en persons psykologiska egenskaper. Till exempel kan psykometriska tester och bedömningar mäta egenskaper såsom till exempel personlighetsdrag, kognitiva förmågor och beteendestilar.

Det finns en skillnad mellan psykometriska test och psykometriska analysverktyg. Den största skillnaden är att ett test mäter maximal prestation och svaren är antingen rätt eller fel. En analys består vanligvis av ett frågeformulär där individen ska skatta sina svar eller kanske ange hur ofta man känner ett visst sätt.

Exempel på psykometriska tester omfattar kognitiva kapacitestest, lämplighetstest, tester som mäter logik och slutledningsförmåga. Exempel på psykometriska analyser mäter personlighet, emotionell intelligens och beteende. Psykometriska tester och analyser syftar till att sätta individens resultat eller svar i sitt sammanhang, till exempel jämförelse mot andra människor. Ett test eller analys vars svar som jämförs mot andra kallas normativt; hur kan individens prestation eller svar jämföras mot en jämförelsegrupp av människor, exempelvis mot den arbetsföra populationen i ert land. Ett självrefererande (ipsativt) test eller analys kommer att jämföra resultat eller svar mot individuell prestation eller svarsmönster.

Praxis vid användning av psykometriska tester

Det finns riktlinjer för hur psykometriska tester och analyser ska användas enligt praxis i yrkessammanhang. Riktlinjer för användningen av psykometriska bedömningar har utvecklats och publicerats av tillsynsorgan, såsom British Psychological Society (BPS) och European Federation of Psychologists Associations (EFPA).

Kan man lita på ett företag som erbjuder kostnadsfria psykometriska tester/analyser? I de flesta fall är svaret förmodligen nej, så det är viktigt att kunna upptäcka kännetecken hos dåliga psykometriska test för att undvika de potentiellt negativa effekter som orsakas av ett opålitlig test.

Internet översvämmas med personlighetstest som gör anspråk på att berätta något om sig själv och hur man beter sig i vissa situationer, oavsett om det är på jobbet, hemma, i skolan eller under en match. I själva verket är de flesta av dessa personlighetstester konstruerade av individer utan vetenskaplig bakgrund, vilket innebär att de inte har något värde som ett verktyg för att mäta personlighet. Det enda syftet med dessa "quiz" är som en form av underhållning. Termen "kostnadsfria psykometriska test" används alltför ofta för att beskriva dessa "quiz" och skapar missuppfattningar om vad man kan förvänta sig från en riktiga psykometriska test/analyser.

Kostnadsfria psykometriska tester online erbjuds sällan från pålitliga leverantörer, så man bör vara uppmärksam när man registrerar sig för gratistester. Genom att erbjuda opålitliga test till kandidater, kollegor eller vänner, kan de få en falsk uppfattning om deras beteende.

På Thomas är vår beteendeanalys (ThomasPPA) och emotionella intelligensbedömning (TEIQue) registrerade hos British Psychological Society (BPS) vilket innebär att de uppfyller de tekniska kriterier som krävs för psykometriska tester. BPS roll är att säkerställa att testleverantörer i branschen följer deras riktlinjer, så genom att följa deras råd kommer det att hjälpa er att vara säkra på det test som man tittar på är legitimt.

Vi förstår vikten av att välja rätt verktyg som stöd för era medarbetarrelaterade beslut, vilket är anledningen till att vi kan erbjuda en kostnadsfri ThomasPPA. Detta psykometriska onlinetest fylls i på enbart 8 minuter ger er förståelse för vilken styrka det kan innebära för er verksamhet. 

Kontakta oss så berättar vi mer.

Vill du veta mer om psykometriska tester så fyll i formuläret nedan och vi återkommer till dig inom kort.

Vi skulle gärna vilja skicka dig intressant information, exklusiva erbjudanden, utbildningsmöjligheter, produktuppdateringar och senaste nyheter.