Emotionella intelligenstester

Kognitiva testerKapacitetstester

Tester som mäter emotionell intelligens består av ett antal frågor där individer skattar sig själv, vilket mäter deras uppfattning om sina egna känslor och personlighet inom ett visst område.

Emotionell intelligens är en psykologisk konstruktion som har blivit mycket populär i både den akademiska litteraturen och inom HR-världen. Förmågan att hantera sina egna och andras känslor har blivit en allt viktigare del i den moderna arbetsmiljön.

Det psykologiska begreppet emotionell intelligens har mätts med hjälp av psykometriska bedömningar sedan 1990-talet. Tidiga teorier visade emotionell intelligens som en kognitiv förmåga; något som kan läras och tränas. Thomas International, Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue), baserad på Dr. K.V. Petrides egenskapsbaserade emotionella intelligensteori, är ett unikt bedömningsverktyg som ser emotionell intelligens som en samling av personlighetsdrag.

Tidiga teorier fokuserar på begreppet social intelligens (t ex Thorndike på 1920-talet) innan det utvecklas vidare när man började tänka på olika typer av intelligens, såsom Gardners (1983) teori om multipla intelligenser. Emotionell intelligens mättes först som en psykologisk konstruktion i början av 1990-talet innan det ökade i popularitet för organisationer i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet.

Teorin om emotionell intelligens kan delas in i två huvudkategorier: emotionell intelligens som kapacitet eller som en egenskap. Kapacitetsbaserade emotionella intelligenstester består av prestationstester och uppgifter för att mäta en individs förmåga att bearbeta och dra slutsatser av känslomässig information. Svaren i dessa tester är rätt eller fel. Egenskapsbaserade emotionella intelligenstester använder självrapporterande frågeformulär och mäter en individs uppfattningar om känslomässiga upplevelser och förmågor. Det finns inga rätt eller fel svar och svaren jämförs mot en normgrupp.

En kortfattad beskrivning av egenskapsbaserad emotionell intelligensteori, kan laddas ner härifrån. För mer information om den vetenskapliga forskningen bakom TEIQue, inklusive ett dussintal vetenskapliga artiklar och en bibliografi, läs mer på www.psychometriclab.com.

Vill du veta mer om emotionella intelligenstester så fyll i formuläret nedan och vi återkommer till dig inom kort.

Vi skulle gärna vilja skicka dig intressant information, exklusiva erbjudanden, utbildningsmöjligheter, produktuppdateringar och senaste nyheter.