Kapacitetstester

Emotionella intelligenstesterLogiska tester

Vad är ett kapacitetstest och hur fungerar det jämfört med andra tester och bedömningsverktyg? Oavsett om ni ska genomföra eller administrera ett test, genom att förstå betydelsen av kapacitetstestning så kommer att hjälpa det att hjälpa till med förberedelserna

Vad är ett kapacitetstest? 

Ett kapacitetstest är ett strukturerat sätt att bedöma en individs förmåga att utföra specifika uppgifter. Kapacitetstest bedömer vanligtvis en persons flytande intelligens eller förmågan att resonera snabbt och tänka abstrakt. Det är också ett mått på hur troligt det är att individen snabbt lär sig en ny färdighet eller nya arbetsuppgifter. Kapacitetstest kommer vanligen att:

  • Administreras antingen genom papperstest eller via nätet
  • Vara i flervalsfrågeformat
  • Vara tidsbegränsat 
  • Användas för att bedöma hastighet och precision
  • Vara normerat, för att jämföra resultaten mot andra människor

Testet utvärderar vanligen olika typer av kapacitet inklusive:

  • Slutledningsförmåga - förmågan att resonera och dra slutsatser från de uppgifter som lämnats
  • Perceptuell snabbhet - förmågan att identifiera relevant och irrelevant information och söka efter fel
  • Ordförståelse – förmågan att förstå skrivna eller talade instruktioner
  • Numerisk snabbhet – förmågan att resonera och dra slutsatser med hjälp av numeriska begrepp
  • Spatial förmåga – förmågan att arbeta med former och visuella koncept

Öva på kapacitetstester

Att göra ett kapacitetstest för första gången kan vara ganska skrämmande för vissa. Det är naturligt att vilja göra sitt bästa för att visa en potentiell arbetsgivare sin lämplighet för rollen. Det finns många resurser på nätet för att hjälpa till att öva på kapacitetstest och bekanta sig med sannolika innehåll i testen. Det är viktigt att komma ihåg att kapacitetstester varierar i sitt innehåll så även om man har tränat, kan detta skilja sig från de faktiska tester man ombeds att slutföra.

När man har fått en inbjudan att genomföra ett kapacitetstest, kommer man ofta ges möjlighet att träna på exempelfrågor som liknar dem i testet. Det är viktigt att alltid läsa instruktionerna för att förstå vad som efterfrågas i testet och sedan slutföra exempelfrågor för att bekanta sig med dem innan man påbörjar testet på riktigt.

Numeriska kapacitetstester

Ett numeriskt kapacitetstest är ofta ett deltest som används som en del av en bredare serie kapacitetstest. Ett numeriskt kapacitetstest bedömer individens förmåga att resonera och dra slutsatser med hjälp av numeriska begrepp, ofta inom en begränsad tid. Det är viktigt att komma ihåg att ett numeriskt kapacitetstest inte är avsett att mäta nivån av inlärda matematiska kunskaper. Ett numeriskt kapacitetstest kan inkludera: grundläggande aritmetik, tolkning av statistiska tabeller, grafer och diagram, förhållanden, procentsatser, uppskattningar, bråk eller valutaomräkning. Vissa tester skall genomföras med miniräknare, en del inte. Det är därför viktigt att se till att man kontrollerar att man förstår alla villkor innan testet startats.

Kapacitetstest vid rekrytering

Många organisationer kommer att använda en mängd olika bedömningsmetoder när de söker kandidater för en viss tjänst. Kapacitetstest kan användas tillsammans med andra former av bedömningsverktyg som beteendeprofilering, ansökan, CV, intervju och akademiska meriter för att bedöma någons lämplighet för en specifik tjänst. Ju fler typer av bedömningsverktyg som används, desto mer information kan en potentiell arbetsgivare kunna samla för en kandidat och förbättra sina chanser att matcha den mest lämpliga personen för rollen. Ett kapacitetstest vid en rekrytering kan hjälpa en arbetsgivare att se bortom tidigare prestationer och mer mot vad någon har potential att uppnå i framtiden. Det finns inget allmänt vedertaget "mått" eller "godkänt" för ett kapacitetstest. Detta kommer att vara något som bestäms av en potentiell arbetsgivare enligt organisationens eller befattningens krav. 

Thomas General Intelligence Test (ThomasGIA)

Thomas General Intelligence Assessment (ThomasGIA) är ett kapacitetstest som mäter kapacitet inom ett antal områden som: verbal, numerisk och spatial förmåga. Varje deltest består av korta uppgifter som ska lösas snabbt och korrekt.