Dr. Lara Zibarras

Dr. K.V. PetridesMark Slaski

Lara jest ekspertem współpracującym z Thomas International w zakresie dostarczania wiedzy statystycznej. Bierze udział w procesach walidacyjnych testów psychometrycznych.

Dr Lara Zibarras jest starszym wykładowcą na City University w Londynie, a także dyrektorem kursów magisterskich w zakresie psychologii biznesu. Jest biegłym psychologiem biznesu, a poza zajęciami akademickimi zajmuje się konsultingiem dla wielu organizacji z sektora publicznego i prywatnego. Współpracuje przy projektach dotyczących tworzenia i walidacji narzędzi selekcji, szkoleń w zakresie podświadomych uprzedzeń, szkoleń zespołowych oraz tworzenia i projektowania narzędzi online.

Jej zainteresowania badawcze obejmują innowacyjne narzędzia selekcji; posiada liczne publikacje w opiniotwórczej prasie specjalistycznej. Prowadzi również badania nad budową i walidacją testów psychometrycznych i konsulting w tym zakresie.