Dlaczego dobre samopoczucie pracowników i ich zaangażowanie powinny być priorytetem?

Rynek pracownika – budowanie nowej strategii...Konferencja HR Summit Wolters Kluwer - wyniki...

Co Twoi ludzie myślą o firmie w której pracują? Czy mają pozytywne zdanie na jej temat? Jak się wobec niej zachowują? Czy można powiedzieć, że pod względem morale są w dobrej formie? Jeśli odpowiedź brzmi “nie”, Twoja organizacja stoi w obliczu trudności związanych z obniżoną produktywnością i skutecznością. Mając to na uwadze, warto jest budować silną i efektywną strategię HR ukierunkowaną na utrzymywanie dobrostanu wśród pracowników.

„Dobrostan” to gorący temat w świecie HR. Co jednak oznacza on w kontekście pracy zawodowej?

Według Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) „Dobrostan” oznacza tworzenie środowiska/ warunków promujących poczucie zadowolenia, które sprawia, że pracownicy osiągają najlepsze wyniki i wykorzystują swój potencjał do maksimum - dla korzyści własnej jak i całej organizacji. Chociaż termin „Wellness” kojarzy nam się najczęściej z aspektem fizycznym, komponenty związane z relacjami oraz aspekt psychologiczny są tu równie ważne. Jest to stan, który każda organizacja chce (lub powinna chcieć) osiągnąć, aby stworzyć ludziom warunki do pracy na maksimum ich możliwości, za czym stoi sukces całej organizacji.

Aby stworzyć takie środowisko, kluczowe jest budowanie zaangażowania pracowników, jako czynnika mającego zasadniczy wpływ na poczucie dobrostanu w miejscu pracy. Twórca narzędzia Thomas Engage -  Dr. Mark Slaski, psycholog i współzałożyciel działającej na terenie UK firmy WorkplaceBuzz dokonał pomiaru zależności między zaangażowaniem a poczuciem dobrostanu. Opierając się na badaniach Harta i Cottona mierzących częstość występowania zarówno emocji pozytywnych (morale), jak i negatywnych (przygnębienie) w miejscu pracy, odkrył  znaczące korelacje między zaangażowaniem, morale, przygnębieniem/ niepokojem oraz ogólnym poczuciem dobrostanu. Jasne połączenie między poczuciem zaangażowania u pracownika, a jego odczuwaniem dobrostanu oraz głębsze zrozumienie zagadnienia zaangażowania i jego składowych jest znaczącym krokiem na drodze do budowania dobrostanu u pracowników każdej organizacji.

W filmie poniżej Dr Mark Slaski i Peter Cowan, autorzy narzędzia Thomas Engage omawiają bardziej szczegółowo znaczenie zaangażowania w pracę i powody, dlaczego jest to temat obecnie tak ważny.

Obejrzyj film o Thomas Engage aby dowiedzieć się dlaczego zagadnienie zaangażowania jest kluczowe, aby Twoi ludzie osiągali wyniki i działali na maksimum swoich możliwości

 


 


Reuben Conibear

Reuben Conibear

Reuben has worked in the Marketing team at Thomas for over 4 years and as Senior Marketing Executive, Reuben's core focus is to ensure a high quality experience for Thomas customers at all times. In his spare time, Reuben enjoys kayaking, bouldering and spending time with his friends and family.