Ocena 360 dla klubów sportowych

360 EducationPPA

Jak sprawić, by zawodnicy, trenerzy i pracownicy klubu od razu byli w stanie określić obszary z których wynikają niedostateczne osiągnięcia i te, na których powinni skoncentrować swoje działania? Otrzymanie informacji zwrotnej od kluczowych współpracowników, zawodników i zwierzchników jest efektywnym sposobem na zdefiniowanie potencjalnych niedociągnięć. Proces ten pozwala także ocenić poziom samoświadomości u wykładowców oraz innych pracowników szkoły i zrozumieć wpływ jaki mają całą organizację.

Opis narzędziaTeoria

Co bada: ocena obszarów do rozwoju w opinii otoczenia.
Typ testu: kwestionariusz

Ocena Thomas 360 stwarza możliwość udzielenia konstruktywnej i szczerej informacji zwrotnej, pozwalając Twoim ludziom budować samoświadomość - zrozumieć wpływ jaki mają na innych, zdefiniować obszary do rozwoju i podnieść efektywność.  Pozwala w sposób prosty i szybki zgromadzić informacje od otoczenia badanej osoby, a także dokonać porównania tych informacji z własnymi odczuciami na temat swojej pracy.

360_Sample.jpg

Ocena 360 pomoże:

  • Odkryć obszary, które mogą mieć wpływ na obniżenie efektywności zawodników
  • Odkryć mocne strony i obszary do rozwoju w strategiach trenerskich
  • Osiągnąć lepszą komunikację między poszczególnymi zawodnikami, zespołami i trenerami
  • Wydobyć potencjał na światło dzienne

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Oceny Thomas 360, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl

Chcesz dowiedzieć się jak to działa w praktyce? Przeczytaj case study firmy Siemens.

Autor testu: Sarah Hamilton-Gill
Rok utworzenia: 2012

Podstawy teoretyczne:

Rozwiązanie Ocena Thomas 360 Kreator zostało stworzone i wprowadzone na rynek w Wielkiej Brytanii w roku 2012, w Polsce w roku 2013. Od swojego poprzednika na Platformie Thomas International różni się elastycznością i możliwością pełnego dostosowania zastosowanego kwestionariusza do potrzeb organizacji. Jego przewagą na tle innych tego typu rozwiązań dostępnych na polskim rynku jest fakt, iż cały proces jest w pełni zautomatyzowany, może być zarządzany przez jedną osobę z wewnątrz organizacji, przy zachowaniu maksymalnej miarodajności informacji i niewielkich nakładach czasowych.

Ocena 360º pozwala osobie lepiej zrozumieć specyfikę swoich działań i ocenę ich efektywności, ponieważ każdy z respondentów oferuje spojrzenie z innej perspektywy na jej/jego kompetencje.  Co więcej, zachowanie anonimowości daje respondentom większą swobodę wypowiedzi.  .

Rozwiązanie Thomas 360 Kreator pozwala stworzyć kwestionariusz oceny ściśle dopasowany do potrzeb organizacji. Użytkownik ma do wyboru 8 uniwersalnych szablonów, które może w dowolny sposób zmieniać. Może również czerpać z banku 31 w pełni edytowalnych kompetencji, do których przypisanych jest 248 twierdzeń do wyboru; lub zbudować kwestionariusz od podstaw korzystając z własnych zasobów. 

Format:

Ocena Thomas 360 Kreator:
Wybierz szablon lub w inny sposób opracuj kwestionariusz oceny, a następnie przydziel go osobie ocenianej i wybranym osobom z jej otoczenia. Respondenci oceniają twierdzenia odnoszące się do poszczególnych kompetencji na skali 1 - 7 (gdzie 1 oznacza konieczność rozwoju, a 7 doskonałą skuteczność). Kwestionariusz zawiera również część, gdzie respondenci mają możliwość dodania oceny wyrażonej własnymi słowami.

Raport zawiera podsumowanie ocen wszystkich respondentów. Graficznie uwidocznione są w nim również znaczące różnice między oceną własną osoby, a oceną jej otoczenia, co pozwala osobom uświadomić sobie możliwe rozbieżności w postrzeganiu poszczególnych obszarów działania i związanej z nimi skuteczności, a także wyeliminować wynikające z nich nieporozumienia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Oceny Thomas 360, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl

Chcesz dowiedzieć się jak to działa w praktyce? Przeczytaj case study firmy Siemens.