Testy zdolności i umiejetności

Inteligencja emocjonalnaRozumowanie logiczne

Czym są testy zdolności i umiejętności i jak można je porównać z innymi testami oraz analizami psychometrycznymi? Niezależnie od tego, czy jesteś osobą zaproszoną do wykonania analizy czy administratorem testu, dokładne zrozumienie specyfiki narzędzi do badania zdolności i umiejętności pomoże Ci lepiej przygotować się do tego procesu.

Czym są testy zdolności i umiejętności? 

Testy zdolności i umiejętności w sposób ustrukturyzowany oceniają umiejętność osoby do wykonywania pewnych zadań. Ogólnie, testy zdolności mierzą poziom inteligencji płynnej – czyli umiejętności szybkiego wyciągania wniosków i myślenia abstrakcyjnego. Narzędzia te mierzą również prędkość uczenia się.

Testy zdolności i umiejętności są:

 • Administrowane online lub w wersji papier-ołówek
 • W formacie testu wielokrotnego wyboru
 • Ograniczone czasowo
 • Przeprowadzane w kontrolowanych warunkach
 • Wykorzystywane do badania szybkości i dokładności
 • Standaryzowane i normatywne

Zwykle testy tego rodzaju mierzą różne zdolności, np.:

 • Rozumowanie werbalne  - umiejętność wyciągania wniosków na podstawie przedstawionych informacji.
 • Spostrzegawczość – umiejętność odróżniania informacji istotnych od nieistotnych, wyszukiwanie błędów.
 • Znaczenie słów – umiejętność rozumienia komunikatów wyrażonych ustnie lub na piśmie.
 • Zdolności matematyczne – przetwarzanie danych liczbowych i analiza konceptów numerycznych.
 • Orientacja przestrzenna – umiejętność analizy kształtów w przestrzeni, wizualizacja i wyobraźnia.

Przygotowanie do testu

Wykonywanie testu zdolności po raz pierwszy może być stresujące. Naturalne jest, że każdy chce wypaść jak najlepiej i pokazać się potencjalnemu pracodawcy z najlepszej strony. Istnieje dużo materiałów dostępnych online, które mogą być przydatne w przygotowaniu do testów, a  przede wszystkim zapoznaniu się z formatem zastosowanych pytań. Ważne jest aby pamiętać, że testy różnią się między sobą, tak więc można się spodziewać, że narzędzie zastosowane przez rekrutera będzie różniło się od testów dostępnych w Internecie.  

Częstą praktyką jest również wysyłanie broszury z przykładowymi pytaniami wraz z zaproszeniem do wykonania testu. Ważne jest, aby zawsze zaznajomić się z tą instrukcją, aby dokładnie zrozumieć na czym polega test.  Wcześniejsze wykonanie przykładowych zadań znacząco podnosi komfort i dokładność wykonywania rzeczywistej analizy.

Testy numeryczne

Testy numeryczne są często elementem szerszej baterii testów. Mierzą one zdolność do wyciągania wniosków na podstawie danych liczbowych, często pod presją czasu. Warto pamiętać, że testy numeryczne nie oceniają poziomu posiadanej wiedzy matematycznej. Typowo, zadania testowe zawierają podstawowe działania arytmetyczne, interpretację tabel, wykresów, procentów, ułamków, szacowanie lub przeliczanie walut. Niektóre testy dopuszczają zastosowanie kalkulatora, jednak nie zawsze tak jest. Z powodu tej różnorodności kluczowe staje się zaznajomienie się z formatem testów przed przystąpieniem do ich wykonywania.   

Testy zdolności w kontekście zawodowym

Wiele organizacji stosuje różnorodne narzędzia w procesach rekrutacji nowych pracowników. Zastosowanie testów zdolności staje się równie częste jak profilowanie preferowanych stylów zachowań, analiza dokumentów aplikacyjnych, rozmowy rekrutacyjne, ocena kwalifikacji akademickich itd. Czym większa jest ilość zastosowanych parametrów, tym głębsza i bardziej wyczerpująca będzie wiedza pracodawcy na temat potencjalnego pracownika, co zwiększa szanse właściwego dopasowania kandydata do stanowiska. Testy zdolności pomagają pracodawcom ocenić osobę pod względem jej prawdziwego potencjału bardziej niż przeszłych osiągnięć. Nie istnieje tutaj uniwersalny poziom zdania lub nie zdania testu. Jest on każdorazowo definiowany przez potencjalnego pracodawcę w zależności od wymogów stanowiska na jakie odbywa się rekrutacja.

Thomas TST/GIA

Rozwiązanie do pomiaru inteligencji płynnej – Bateria Thomas TST/GIA to zestaw testów zdolności, mierzących obszary takie jak: rozumowanie werbalne, analiza danych numerycznych i orientacja przestrzenna. W każdym z testów z baterii na wynik wpływa zarówno szybkość jak i dokładność udzielania odpowiedzi.