Motivasjon i idrett

Relasjoner innad i teamCoaching & mentoring

Hvordan man effektivt skal motivere en gruppe er en viktig ferdighet for alle som jobber med idrettslag. Å bli god i idrett krever mer en kun teknikk, utholdenhet og styrke. Du må dyrke de riktige holdningene og en vinnerinnstilling – og det første steget er ofte økt selvinnsikt.

Forskjellige personer blir hverken motivert eller demotivert av nøyaktig de samme faktorene, så vi kan ikke anta at én håndteringsstrategi vil passe til alle medlemmer i en gruppe.

Samtidig som individuelle utøvere har sine egne forberedelsesstrategier, spiller støttepersonellet en stor rolle i å identifisere og styre forholdene mellom forskjellige personlige preferanser innad i en gruppe, og må fungere kollektivt for å anvende et treningsstil som passer til alles behov.

Kunnskap er makt

Utover disiplin, engasjement, og medfødt evne, ligger nøkkelen til god prestasjon i mental styrke. Det er allikevel en manglende forståelse for hvordan sinnstilstanden til en person kan påvirke deres vei til suksess. Hvordan kan vår unike sammensetning av psykologiske trekk være forskjellen på om vi kun deltar eller vinner en konkurranse?

Kunnskap er makt, spesielt når man har lav motivasjon og ikke leverer tilfredsstillende resultater. Jo bedre du forstår gruppen din, jo større sjanse har du for å gjøre forbedringer som kan utgjøre forskjellen på sluttresultatet.

Å være i stand til å identifisere en utøvers styrker og hvordan man kan forbedre disse kan gi dem en fordel. Om man identifiserer spesifikke atferdsbegrensninger som holder noen tilbake, vil man kunne gjøre positive endringer som øker deres prestasjonsevne. Hvis man forstår en utøvers foretrukne kommunikasjonsstil vil det hjelpe deg å kommunisere instrukser på en måte som mottakeren vil forstå og reagere positivt til.

Felles eierskap av prestasjonsmål

Hvis du jobber sammen med utøverne for å finne deres personlige egenskaper og etablere hvordan de vil håndtere stress, kan du inspirere dem til å lede seg selv og til og med motivere seg selv, fordi de vil forstå hva og hvorfor noe kan hjelpe eller hindre dem.

Mange har en tendens til å diktere hva som er bra og dårlig med noens holdning, atferd eller ytelse, til det punktet hvor de forteller en person nøyaktig hva de skal gjøre. Selv om dette kan fungere for noen, vil det ikke passe for alle. Svaret? Felles eierskap av prestasjonsmål.

Bygg tillitt

Følelsen av tillit som skapes når utøvere får kontroll over deres egen trening er en av de mest effektive måtene å styrke motivasjonen for både utøvere og lag.

Hvis en utøver føler at trenere og lagkamerater har tillit til dem, er det svært sannsynlig at de vil vise at tilliten de har fått lønner seg. Det er et enkelt regnestykke; jo mer tillit det er i et forhold, jo bedre blir motivasjonen.

Å bygge tillitt handler om forståelse. For å få informasjon om hvordan en person vil reagere på deg som trener eller leder, må man grave dypt i personens emosjonelle egenskaper. 

For å si det på en enkel måte, så vil en trener som kan forstå og relatere til sine utøvere ha mye bedre tilgang på metoder som trengs for å gjøre et middelmålig lag til et bra lag.