Relasjoner innad i team

Psykologi i idrettMotivasjon i idrett

Teamarbeid er grunnlaget for all suksess i idrett. Dette er like sant for utøvere i individuelle idretter som det er for de i lagidretter. Å utvikle selvinnsikt og en forståele for deg selv er inngangen til å bygge et effektivt, fungerende forhold med laget ditt.

Uansett om teamet ditt er nytt eller om de har jobbet sammen en stund, er det lurt å lage et nytt, solid grunnlag enten det er en individuell utøver og dens støtteapparat eller et helt lag.

Alt starter med forståelse!

Hvis du spør noen om deres team, får du som oftest listet opp en rekke faktaer og fortellinger om deres oppnåelser og deres fysiske evner. Det er ofte en antagelse at folk som er fysisk trente vil komme til topps. Denne antakelsen motbevises gang på gang.

Fysisk evne er såklart en viktig del av idrett. Men hva med den mentale evnen? Hvor ofte tar teammedlemmer med hva som er under overflaten med i beregningen? Dette kritiske elementet er ofte den manglende delen.

Det første steget er å gi ditt team verktøyene de trenger for å få en dypere forståelse av deres atferd, styrker, begrensninger, og motivasjonsfaktorer. Dette vil skape et forståelsesfullt miljø som vil danne et solid grunnlag for å bygge relasjoner.

Å avdekke atferds- og emsjonelle preferanser for indiver vil styrke teamet til å vurdere inntrykket deres oppførsel har på andre, og vil derfor hjelpe dem å forstå hva de trenger å endre. Med denne nyvunnede kunnskapen om seg selv og deres lagkamerater, vil de kunne forstå hvordan de best skal kommunisere, motivere andre, og til slutt, hvordan de kan utvikle ferdigheter for teamwork som har størst påvirkning på prestasjonsevnene.

Forbedre teamdynamikken

Vi har alle opplevd teams, enten på kontoret eller på fotballbanen, hvor den kollektive innsatsen undergraves av en person. Hvis et medlem på laget ditt er demotivert, er det en stor risiko for at skal smitte over på noen andre.

Teamprestasjon er komplekst og er ikke summen av sine deler. Hvis lagets motivasjon forblir et problem, samtidig som du ikke klarer å peke ut en prestasjonsmangel hos et enkelt medlem, hva kan da være årsaken? Er det en personalitetskonflikt et sted? Er det manglende tillit eller empati innad i teamet? Strever medlemmene i teamet med å kommunisere eller med å forstå hverandre?

Dersom teammedlemmene dine har selvinnsikt, vil du ha et grunnlag å bygge teamet på. Den neste utfordringen er å hjelpe hver enkelt medlem å få sin kunnskap delt med de andre, slik at alle forstår hverandres stil, motivasjonsfaktorer og frykter, istedenfor å dømmme hverandre for deres forskjeller.

Jo bedre interaksjon det er mellom medlemmene, jo mer effektiv blir treningen og prestasjonsevnen. Derfor er det å fjerne unødvendige kilder til konflikt en av de raskeste måtene å motivere idrettslag til det felles mål: å vinne!

Oppretthold dynamikken

En forpliktelse til å gjøre individuelle- og teamforbedringer, sammen med endringer som styrker prestasjonsevnen og kapitaliserer på sterke sider vil sørge for at ditt team konstant jobber sammen på den mest effektive måten mulig. Hvorfor ikke implementere et treningskurs for ditt team? Dette vil hjelpe deg med å styrke “soft skills” innad i teamet ditt, i tillegg til å gi teamet en fantastisk mulighet til å bygge relasjoner.

Å vise din støtte til et team i utvikling vil sikre at individuelle medlemmer føler en økende følelse av tillit og annerkjennelse innad i virksomheten. Når teammedlemmer kan stole på hverandre og arbeide sammen, øker motivasjonen og målsettingene blir lettere å nå.

Når alle medlemmer i teamet jobber bra sammen, er det lite de ikke kan oppnå. Sørg for at du ser på det store bilde når det kommer til ditt team og øk sjansene dine for å lage et høytytende team.