Å holde ut

AtferdStudie- og karriereveiledning

Å ta vare på og beholde er i økende grad en bekymring for undervisningsinstitusjoner, spesielt i videregående og høyere utdannelser. hvordan kan vi forsikre oss om at studenter velger "riktig kurs"? Atferdsprofiler kan gi veiledning i valg av studier, læringsmiljøer og yrke - kanskje også tips om hva som vil avgjøre uttaket i slike situasjoner.

Å finne og velge riktig vei

Det er ikke alltid enkelt å velge studie eller yrke. Hva kan du gjøre for å gi støtte å slike situasjoner og som i sin tur kan være avgjørende for om vedkommende forblir eller sluttfører?

Forståelse av en students atferd og prefererte arbeidsmåte gir deg mulighet til å ha dialog og være sann støtte i deres valg av sin riktige kurs.
 

Hver oppgave eller kurs har forskjellige krav til atferd, så å finne hva som passer for deg er kritisk viktig. Elever og studenter som har det som kreves av atferd og ferdigheter for å møte disse kravene, vil mest sannsynlig opprettholde engasjementet gjennom studiet og gjøre seg ferdig med sitt studie. 

Det å øke seilvinnsikten gir trygghet og motivasjon for å arbeide mot riktig mål. De lærer å kjenne sine sterke sider og å bruke dem til å skape sin egen fremtid.

Beholde dem

Når hver elev har valg hvilken retning som er riktig for dem, hva kan vi gjøre for å holde dem på sporet og ikke gi opp? Hvordan kan vi bidra til elevers engasjement og til å benytte seg av sitt potensiale? 

Ved større innsikt i din elevs atferd, sterke sider og forbedringspotensialer, kan du tilpasse din støtte til deres individuelle behov.

Atferdsprofiler vil gi veiledning for å tilpasse din undervisning, læringsstil og kartlegging som passer til hver elev i din klasse. Individuelle behov blir synliggjort og passende støtte for å oppmuntre dem i sine studier fremkommer.

Elever responderer ulikt på metoder for atferdslæring. For å forstå hvordan de foretrekker å kommunisere og hva som motiverer og demotiverer den enkelte, må vi forstå hvordan vil skal tilpasse vår formidling og få maksimal læringseffekt av vår undervisning. Elever kan selv ha nytte av informasjonen om deres atferdsstil for selv å ta ansvar for nødvendige endringer. Selvbevisste elever forstår hvilken innvirkning deres atferd har på andre og hvordan de skal motivere seg selv. 

Det bidrar i seg selv til vesentlig større engasjement når atferden forbedres, antall utvisnnger, negative hendelser og tilfeller av "drop-outs" reduseres. Resultatet kan bli engasjerte klasser, motiverte elever på riktige spor som forstår hvordan de skal finne frem for å nå sine mål.