Rekruttering og utvikling

Studie- og karriereveiledningSkolens ledelse

En skole er bare så god sine lærere er, så det å rekruttere de riktige menneskene til å undervise og utvikle en stab som holder en høy standard er kritisk viktig. Dette er avgjørende for å få det beste ut av elevene.

Rekruttering av lærere som leverer gode resultater

Skal din skole eller studieinstitusjon lever undervisning til elever som du er stolt av og som gir gode forutsetninger til studenter for å lykkes videre, er det kritisk viktig de riktige lærerne. 

I rekruttering av lærere kan det lønne seg å se om du har mangler i lærerteamet som behøves for å oppnå de mål dere har satt dere, Du kan gjøre dette med verktøy som designer et ideelt lærerteam og sammenligner med det ekisterende teamet. Dette kan være et nyttig innspill og god beslutningsstøtte for hva du søker etter og vil ha nytte av i ditt nye team.

Ansatte som "passer inn" i skolens kultur i tillegg til rollen de skal fylle, vil sannsynligvis levere bedre og vise større engasjement. 
 

Kartlegging av hvordan kandidater kan avgjøre om en ansettelse bidrar til den samlede kvaliteten og resultatene for skolen. Gjennomføring av kartlegging (personlighet, atferd og mental kapasitet) spiller en avgjørende rolle fordi resultatene gir annen viktig informasjon enn intervju og CV kan gi.

Kartleggingsverktøy predikerer om en kandidat er god match til dine forventninger og krav. Dette kan inkludere psykometri, personlighet, emosjonell intelligens eller atferds, og være det som gir nødvendig trygghet i dine valg blant gode kandidater. Kartleggingene viser hva som motiverer og hva kandidater misliker, leder- og kommunikasjonsstil, hvordan de fungerer under press samt hvordan de passer sammen med resten av teamet. Denne type informasjon og i enda større dybde er viktig for å ta robuste beslutninger i så viktige prosesser som rekruttering.

Gjennom å forstå hvilken atferd dine kandidater viser i arbeidssituasjon og hvor raskt til lærerog tilpasser seg i nye situasjoner, gir større trygghet i seleksjon og introduksjon av kandiater til stillinger i ditt team. Vil de "passe" inn i - og tilføre positive verdier i forhold til deres mål om å utvikle en skole som leverer gode resultater?

Skap helter

Når du så har rekruttert personer som har nødvendig kompetanse og med potensiale for å levere gode resultater. Hvordan utnytter du så dette potensialet og støtter staben din til å levere på sitt beste?

Et naturlig sted å starte er kartlegging av deres naturlige atferd i arbeidssituasjon, da du enkelt og raskt finner deres sterke sider og områder som behøver utvikling, hvordan de kommuniserer og påvirker sine omgivelser, hvordan de takler press og tilfører verdier i organisasjonen. Gjennom forståelse av dine kollegaer som mennesker kan du med større sikkerhet vite hva som påvirker positivt til deres trivsel og produksjon og hva som ikke gjør det. Dette kan danne grunnlag for utviklingsplaner, medarbeidersamtaler og daglig oppfølging for å sikre at dere er på rett vei.

Dypere innsikt i atferdspreferanser gir bedre grunnlag for klok tilpasning av atferd for å skape engasjement og motivasjon, samt kommunisere tydeligere med elever og kollegiet. For elevene representerer dette ressurser de vil dra nytte av som grunnlag for sin videre utvikling og karriere.

Forståelse av atferd er uvurderlig og et nyttig spørsmål er om vi forstår hvordan vi virker på andre?

360 graders tilbakemelding gir verdifull informasjon fra omgivelser om egne sterke sider og utviklingsområder basert på hvordan kollegaer og ledere opplever deg.

Kartlegging med Thomas 360 vil åpner muligheter for dialog om hvordan vi virker på andre. Tilbakemeldingen kan være utgangspunkt for å velge utviklingsområder, som igjen følges opp i et 6-12 måneders perspektiv med en ny kartlegging. Hva vi selv mener å ha utviklet oss på gir liten verdi sammenlignet med hva andre opplever. Vårt 360-verktøy avdekker hvor man behøver utvikling og endring, samt gir selvinnsikt og forståelse for hva som skaper personlig effektivitet.