Atferd

MåloppnåelseÅ holde ut

Har du utfordringer med elever som kaster bort sitt talent og potensiale? Evnen til å lykkes med å få studenter til å utvise postiv atferd i klasserommet er blant de viktigste hos en lærer. Det å etablere og bevare et godt læringsmiljø, kan være en helt avgjørende forutsetning for en lysende fremtid for elever.

Hvordan sette en god standard for atferd?

Elevers atferd i klasserommet har enorm effekt på læringsutbyttet. utfrodrende atferd som går utbemerket hen, kan resultere i midre læring og dårligere karakterer både for eleven selv og resten av klassen. Det å sette en god standard handler blant annet om å oppmuntre positiv atferd og korrigere negativ atferd for å gi alle et bedre læringsmiljø. Vi vet fra forskning at positiv stimulering har større effekt og gir mer anerkjennelse til selvfølelsen. Vi vet også at autonomi - elevers anledning til å påvirke egen læringsform - gir høyere grad av indre motivasjon og dette resultaerer i høyere arbeidsinnsats og utholdenhet. Hvordan kan vi så vite forskjell på studenters preferanser?

Håndtering av forstyrrende elever

Elever som forstyrrer er vanligvis demotiverte, kanskje på grunn av kjedsomhet eller mangel på engasjement. Dette kan vise seg i dårlig atferd og i sin tur lite læring. Det å hjelpe dem på sporet og ta tak i sin egen oppførsel, få tilbake engasjementet for sin egen utvikling og være stolt av seg selv er inge enkel oppgave. Og kanskje er dette den største (opp)gaven vi som lærere og rollemodeller har overfor dem. Noen må kanskje ha litt ekrstra støtte til å (inn)se og oppdage hvilken glede dette kan være og alle fordelene dette gir, men vi må aldri gi opp håpet om at dette er mulig for alle. Få gleder er større enn å se unge mennesker gjøre oppdagelser de tar med seg for resten av livet gjennom øket selvbevissthet og selvfølelse - og få betalt gjennom prestasjoner på skole, i arbeide og det sosiale liv. 

Det skjer mye i- og rundt unge mennesker. De har lagt ut på en reise hvor det å forstå sin egen atferd, sine følelser og mentale læringsevne kan gi nyttig innsikt både for lærer, elev og støtteapparat forøvrig. Slik kan veiledning og støtte være med å utløse de nødvendige prosesser. Dette kan ta tid og krever utholdenhet og vedvarende tro.

Å fremme positiv atferd og øke elevers selvbevissthet og forståelse for hva som er bakenforliggende årsaker til vår atferd, kan være avgjørende for elevens evne til å endre egen atferd og løse situasjoner og problemer på egenhånd.
 

Positiv stimulering av å styre egen atferd

Engasjerte elever vil lære. De setter sin ære i sitt arbeide og strever for å  utvikles og lykkes. Normalt manifisterer dette seg i positiv atferd slik som mysgjerrighet, interesse, oppmerksomhet og lidenskap når man er i et godt læringsmiljø. Denne atferden har en selvforsterkende effekt og bidrar til å øke tilfredshet og sannsynlighet for å lykkes med sine studier.

Elever med høy selvinnsikt og robust selvbilde har bedre forutsetninger for å prestere bedre og utvise større engasjement. En del at dette kan være deres forståelse av sine styrker og hva som mtiverer dem, som igjen øker deres selvtillit i tråd med egen resultater. Derfor er det ekstra meningsfyllt å gi verktøy for slik selvinnsikt til unge mennesker, da de lærer tidlig å ta ansvar for sin egen fremtid. Motivasjon, målorientering og tro på seg selv er viktige ressurser når utfordringer kommer og det utløser stolthet når de takles.

Gjensidig forståelse

Lærere med innsikt og forståelse av unge menneskers atferd har bedre forutsetninger for å veilede hensiktsmessig i elevers læringsprosess.

En dyktig lærer er i stand til å observere om innholdet som formidles når frem til hver enkelt elev og skaper et positivt og inkluderende læringsmiljø.

 

Likeledes kan elever med selvinnsikt i egen og medelevers atferd, bruke dette både i klasserommet og når de studerer på egenhånd.

Til syvende og sist vil evnen til å forstå vår egen og andres atferd og hvordan vi virker på hverandre, bidra til et positivt og mer engasjerende læringsmiljø. Denne innsikten kan være avgjørende for å få utfordrende elever på riktig spor. Uansett, er dette en gave unge mennesker fortjener og kan ha nytte av - for resten av sitt liv. Er ikke dette vår viktigste oppgave og gave som rollemodeller - å skape helter gjennom å se, støtte og styrke unge mennesker på starten av sin livsreise?