Måloppnåelse

Skolens ledelseAtferd

Hver klasse er sammensatt av elever med forskjellig læringsform. Hvordan lage et læringsmiljø der alle elever blir stimulert til selv å ta ansvar for å nå sine mål, og at dette kjennes realistisk? Å lære å kjenne sine elever vil gi bedre forutsetning for å tilrettelegge undervisningen på alle nivåer i klassen.

Tilrettelegg for varierte læringsformer

Kunnskapen om hvordan dine studenter kommuniaserer forskjellig er uvurderlig. Hva som motiverer og hvor de har sine styrker påvirker ganske sikkert hvordan du tilrettelegger undervisningen. For eksempel vil noen studenter foretrekke å arbeide i grupper og blant disse finner man naturlige ledere. Andre liker å isolere seg for å gå i dybden på sine notater og reflektere over disse. 

Differensiert læringsform for studender gir hver enkelt bedre forutsetning for å ivareta egen læring og ansvar for egen fremgang
 

Ved å gjennomføre Person Profiler vil studenter få en innsikt i sin atferdsmessige preferanse om arbeidsform som kan være vanskelig å erkjenne på annen måte. Når du som underviser får oversikt over variasjonen blant dine studenters preferanser, vil planlegging og tilrettelegging for fremgang  være enklere, sammensetning av arbeidsgrupper fremstå mer naturlig og den støtte og oppfølging du gir være mer tilpasset - og i sum gi et mer postivt læringsmiljø.

Støtt selvledelse blant studentene

Selvledelse er ofte vanskelig selv balnt de mest motiverte og fokuserte studentene, og slik må det ikke nødvendigvis være! Å hjelpe dine studenter til selvinnsikt og dypere forståelse om egen arbeidsform og hvordan de kan motivere seg selv ut fra egne forutsetninger og ressurser gir øket drivkraft og innsikt for selvledelse av sin tid, plan for å nå sine mål og områder der de trenger støtte. Dette betyr av støtteapparatet av lærekrefter kan fordele sine tid blant studenter mer effektivt. 

Øk egen-motivasjonen

Hvordan kan du bidra til at dine studenter forblir motiverte og fokuserte?

Det beste du som lærer kan gjøre for dine elever, er å lære dem ta ansvar for sin egen læring og at deres fremtid ligger i deres egne hender. Ansvarliggjøring er å vise respekt og signalisere at man har tro på eleven.
 

Hver enkelt av oss har noe vi er gode på, og allikevel kan det være vanskelig å se det - eller erkjenne og være stolt av det. Janteloven virker - og spesielt i noen miljøer blant unge. Spesielt når du er ung og dine karaktertrekk og til selvtillit er under utvikling. Person profiler kan bevisstgjøre unge mennesker og vise hvordan dette kan bli til deres egen fordel. Det å hjelpe unge mennesker til å (inn)se egne styrker og hvordan de kan bruke dette i skole- og studiesammenheng, gir øket selvtillit og motivasjon i arbeidet med å nå sine mål.