Proffice

TusenfrydBuckinghamshire Business First

Proffice startet med å bruke verktøyene til Thomas International da en kunde av dem ønsket å bruke akkurat disse. ”Etter å ha gjennomført sertifiseringen og blitt bedre kjent med de ulike verktøyene, så vi at dette er noe vi ønsker å benytte oss mer av, og inngikk et samarbeid med Thomas International”, forteller Anita Bach, Personalkonsulent ved Proffice. Hun forteller videre at verktøyene brukes i ulike settinger, etter hva kundene deres vil ha og hvordan de ønsker å kjøre rekrutteringsprosessen.

Bemanningsbyrået Proffice bruker Thomas-systemet for å få et helhetlig bilde av kandidater og dermed sikre at deres kunder får rett person på rett plass.

Proffice er et av Nordens største bemanningsselskaper og tilbyr løsninger for bemanning, rekruttering og omstilling, innen alle kompetanseområder. Proffice konsernet består av tre varemerker; Proffice, Dfind og Antenn. I dag er de nærmere 10 000 medarbeidere og har cirka 80 kontorer i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Proffice startet med å bruke verktøyene til Thomas International da en kunde av dem ønsket å bruke akkurat disse. ”Etter å ha gjennomført sertifiseringen og blitt bedre kjent med de ulike verktøyene, så vi at dette er noe vi ønsker å benytte oss mer av, og inngikk et samarbeid med Thomas International”, forteller Anita Bach, Personalkonsulent ved Proffice. Hun forteller videre at verktøyene brukes i ulike settinger, etter hva kundene deres vil ha og hvordan de ønsker å kjøre rekrutteringsprosessen.

På spørsmålet om hvorfor de ønsker å bruke kartleggingsverktøy, svarer Anita: ”Det vi ser er at eks. personprofilanalyser er et godt samtaleverktøy i en intervjuprosess med kandidater. Det skaper en god flyt i samtalen og får kandidatene til å åpne seg, og sette litt mer ord på hvem de er som person og hvordan de tenker og reagerer i ulike situasjoner”. Hun legger til: ”Det å bruke analyse- og kartleggingsverktøy handler mest om å få et mer helhetlig bilde av kandidaten og sikrestille at vi har rett person i rett prosess, til rett stilling”.

Proffice har for det meste brukt Person Profil Analyse (PPA), og hovedsakelig på stillinger innen salg. ”Vi ønsker å bruke flere av de andre verktøyene, og jobber med å bli tryggere på dem før vi tar de i bruk. Ettersom flere er blitt sertifisert kommer vi til å bruke verktøyene innenfor flere områder, eks admin stillinger, økonomi, it og lager”.

Samarbeidet mellom Proffice og Thomas International er nokså ferskt. ”Vi har ikke så lang erfaring med Thomas enda, men det at de er ekstremt tilgjengelig, åpen for ulike former å samarbeide på og at de har god kompetanse innenfor sitt fagfelt gir oss en stor verdi hittil. Det er lett å komme i kontakt med noen som jobber der, enkelt system og oversiktlig”.

”Hvordan skal dere bruke Thomas-systemet videre?” ”Mer aktivt enn det vi gjør i dag”, sier Anita. ”Vi jobber med å sette sammen en oppsummering som vi kan bruke ut mot kunder der vi fremhever nytteverdien av å bruke ulike verktøy i en ansettelsesprosess, omstillingsprosess eller utviklingsprosess internt”.  

Avslutningsvis spør vi om de vil kunne anbefale andre å bruke Thomas International ut fra deres erfaringer. ”Absolutt og har allerede gjort det. Vi fremsnakker dere så mye vi kan. Legger vekt på mulighetene i verktøyene dere har, oppfølgingen og kompetansen dere sitter med”, svarer Anita.

”Det skaper en god flyt i samtalen og får kandidatene til å åpne seg, og sette litt mer ord på hvem de er som person og hvordan de tenker og reagerer i ulike situasjoner”.

”Vi fremsnakker dere så mye vi kan. Legger vekt på mulighetene i verktøyene dere har, oppfølgingen og kompetansen dere sitter med”.