Krogsveen

Norli LibrisTusenfryd

”Vi har brukt Thomas PPA på alle i ledergruppen, daglig ledere og noen utvalgte meglere. Vi bruker PPA på alle ledere for å være bevisst sin egen lederstil og atferdstrekk hos seg selv og sine ansatte." (Andreas Villand, prosjektdirektør i Krogsveen)

Krogsveen Eiendomsmegling er Norges eldste eiendomsmeglerkjede. De har 47 meglerkontor, 2 utleiekontor og ca 340 ansatte. De er med det Norges nest største heleide meglerforetak i Norge og omsetter ca 8500-9000 eiendommer årlig. 

Andreas Villand er prosjektdirektør i Krogsveen. Han forteller at bakgrunnen for å bruke kartlegginsverktøy var at de ønsket å utvikle leder- og selgeregenskapene i salgsorganisasjonen. ”Vi har brukt Thomas PPA på alle i ledergruppen, daglig ledere og noen utvalgte meglere. Vi bruker DISC på alle ledere for å være bevisst sin egen lederstil og adferdstrekk hos seg selv og sine ansatte. I tillegg har vi fokus på hvordan vi kan bruke DISC-modellen i forbindelse med salg og hvordan få det beste ut av hver enkelt megler/leder i sin salgshverdag. Spesielt gjennom å være bevisst egen adferd for å tilpasse seg sine ansatte og kunder.” Andreas fortelle videre at det er vanskelig for dem å måle om dette gir resultater, ”men vi tror det og ønsker å fortsette med å utvikle ledere og meglere gjennom verktøyene. Resultatene av dette vil vi nok se på sikt.”.

Krogsveen ønsker å bruke Thomas-systemet videre. ”Vi repeterer grunnprinsippene i DISC på ledersamlinger og jobber med dette. Gjerne i grupper. I tillegg bruker vi det på salgskurs for meglere.”

Andreas legger til: ”Vi var meget fornøyd med Kjetil som foredragsholder. Han klarer å formidle et kompleks tema på en enkel og forståelig måte. Han er meget kompetent og vi satt igjen med økt kunnskap etter samlingene hans.”