Talent Management Systems

Learning Management SystemsApplicant Tracking Systems

Ved å integrere Thomas verktøy (kartlegginger, tester og analyser) i ditt Talent Management System får du direkte tilgang til testresultater i kombinasjon med øvrige personaldata. Dette vil gi beslutningsstøtte knyttet til kompetanseutvikling og karriereplanlegging for dine talenter.

Talent Management Systems (TMS) brukes normalt for å styre HR-funksjoner som rekrutteringen og kompetanseutvikling av ansatte. Ved å integrere Thomas verktøy med ditt TMS, vil du få dypere innsikt i deres potensiale gjennom kartlegging av kompetanse, atferdsprofiler og evner. Denne informasjonen gjør valg om ansattes prestasjonsutvikling, læringsevne og videre karriere lettere. Tilgang til Thomas verktøy i alle faser av ansettelsesforholdet vil bidra maksimal utnyttelse av ressursene hos dine ansatte og være særdeles nyttig for deres ledere. Teknologien i våre systemer gjør integrasjonen av våre verktøy med TMS plattformen sømløs og enkel.

Hva er fordelene med å integrere våre verktøy med ditt TMS?

  • Reduserer tidsbruk ved ansettelser - Ansett topptalenter raskere og reduser risikoen for å miste dem under en langvarig ansettelsesprosess
  • Krever mindre HR ressurser - Reduser manuellt arbeid fra HR-ansatte
  • Sentraliserte personalopplysninger - Tilpasses dine IKT-systemer og plattformer for å ha alle personopplysninger på ett system
  • Gjør valg knyttet til mennesker enklere og mer kvalifiserte - Mer objektiv informasjon rundt en persons prestasjonsevner

Hvorfor velge Thomas?

  • Sømløs integrasjon på en velutviklet platform - kandidater trenger ikke å forlate en plattform for å få tilgang til analyser/tester
  • Både Person Profil Analyse og Stillings Profiler er tilgjengelige og du kan rangere hver kandidat og filtrere disse basert på testresultatene
  • Valgfri inkludering av våre GIA (evnetest) og TEIQue (emosjonell intelligens) tester som en del av løsningen
  • 56 språkvalg tilgjengelig - 10 millioner  ord av rapporttekster er tilgjengelig gjennom integrasjon
  • 35 års erfaring i bransjen med høyprofilerte ATS-leverandører allerede integrert, tilbyr høykvalitetsløsninger til våre kunder
  • Løpende støtte tilgengelig, med globalt nettverk av Thomas distributører tilgjengelig