TEIQue-SF Sport

TEIQue-SF EducationDIAGNOSTICS

Verktøyet TEIQue i kort format er foreløpig ikke tilgjengelig på norsk. Se TEIQue (fullversjon på norsk) eller ta kontakt for mer informasjon. Verktøyet Trait Emotional Intelligence Questionnaire Short Form (TEIQue-SF) er kortversjonen som måler emosjonell intelligens gjennom kun 5 minutters besvarelse. Kartleggingen gir en konsentrert presentasjon av hovedfaktorene på området, inkludert håndtering av relasjoner, følelsesmessig kontroll og håndtering av press.

IntroduksjonForskning

Kartlegger: Emosjonell intelligens
Type: Normativ psykometrisk kartlegging
Tid: 5 minutter

TEIQue-SF er en rask og effektiv måte å få innsikt i en persons følelsesmessige kapabiliteter. Kartleggingen gir oversikt på områder som for eksempel emosjonell forståelse, evne til å håndtere relasjoner, impulskontroll og håndtering av press.

TEIQue_SF_MockUp1.jpg

Hvilken nytte gir TEIQue-kartlegging? 

  • Forstå egne og andres følelser og hvordan relasjoner påvirkes
  • Innsikt i- og håndtering av følelser kan være avgjørende i rekrutterings- og introduksjonsfasen
  • Utvikling av engasjement og lojalitet
  • Tydeliggjøre kommunikasjon
  • Justering av leder- og kommunikasjonsstil

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) ble utviklet, og er stadig oppdatert, av K.V. Petrides, PhD ved London Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), ved University College London (UCL). TEIQue er registrert hos British Psychological Society (BPS) og vurdert etter de tekniske kriteriene som er fastsatt av European Standing Committee on Tests and Testing, en del av European Federation of Psychologists´Associations. For mer informasjon om vitenskapen bak TEIQue, inkludert flere vitenskapelige artikler og litteraturliste, se www.psychometriclab.com.

Vennligst merk: TEIQ-ue-SF er ikke tilgjengelig på norsk. Se informasjon om TEIQue (fullversjon på norsk) eller ta kontakt om du har spørsmål. Tilgjengelige språk - klikk her

 

 

Utviklet av: K.V. Petrides, PhD
Når: 1998 - dd

Bakgrunn og teori:

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) ble utviklet, og er stadig oppdatert, av K.V. Petrides, PhD ved London Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), ved University College London (UCL).

TEIQue er basert på K. V. Petrides teori om trekkbasert emosjonell intelligens (trekkbasert EI), som ser på denne konstruksjonen som en konstellasjon av emosjonelle selvbetraktninger lokalisert på de nedre nivåene av personlighetshierarkiet. Trekkbasert EI gir en fullstendig operasjonalisering av det affektive aspektet ved personlighet, som betyr at det kartlegger den emosjonelle verdenen i individet.

Blant andre psykologiske karakteristikker kartlegger TEIQue våre forestillinger om våre emosjonelle evner (for eksempel hvor gode vi tror vi er til å identifisere, forstå og håndtere våre egne og andres følelser). Disse forestillingene er sterke forutsigelser av en stor variasjon av atferdsmønstre og prestasjoner, som igjen kan være avgjørende viktig på arbeidsplassen (jobbprestasjon, jobbtilfredshet, jobbstress, ledelse, teamarbeid og organisatorisk tilhørighet, etc.).

Reliabilitet og validitet:

TEIQue er registrert hos British Psychological Society (BPS) og vurdert etter de tekniske kriteriene som er fastsatt av European Standing Committee on Tests and Testing, en del av European Federation of Psychologists’ Associations. For mer informasjon om vitenskapen bak TEIQue, inkludert flere vitenskapelige artikler og litteraturliste, se www.psychometriclab.com.