PPA

PAC SportHPTI

På bare 8 minutter gir Person Profil Analyse (PPA) innsikt i hvordan mennesker opptrer på jobb og tilpasser sin atferd i forskjellige situasjoner. Dette kan anvendes til trening i blant annet å håndtere utfordringer, beslutninger, kommunikasjon og motivasjon.

IntroduksjonForskning

Kartlegger: Atferd
Type: Ipsativ psykometrisk kartlegging
Tid: 8 minutter

 

Thomas Atferds Profil (PPA) gir innsikt i menneskers atferd i arbeidssituasjoner.  Dette kan være avgjørende når du rekrutterer og introduserer nye medarbeidere i virksomheten, og hvordan du tilrettelegger for opplevelse av jobbautonomi. Disse forhold er helt avgjørende knyttet til blant annet motivasjon, arbeidsinnsats, samarbeid og turnover.

Hvordan håndtere medarbeidere som ikke presterer og hvilken oppfølging behøver de som virkelig bidrar til virksomhetens resultater. Thomas PPA tar kun 8 minutter å fullføre. Rapporter belyser blant annet en persons atferdsmessige styrker og begrensninger, deres kommunikasjonsstil og verdi til bedriften, hva som motiverer dem, hva de misliker og hvordan deres atferd påvirkes i pressede situasjoner.

Når en PPA er gjennomført har du tilgang til en rekke skriftlige rapporter (på inntil 57 språk) som sammenligner en persons atferd med krav i stillinger, samt hvordan du best introduserer og utvikler vedkommende.

PPA-Sample-(1).jpg

Bruk Thomas Atferds Profil (PPA) til å:

  • Rekruttere den riktige personen
  • Sette sammen effektive team
  • Forbedre kommunikasjon
  • Motivere og engasjere ansatte
  • Identifisere områder for utvikling
  • Veilede til resultatforbedring

Hver kartlegging fra Thomas kommer i form av grafikk og skriftlig rapport (på inntil 57 språk). Rapportene er enkle å forstå og ta i praktisk bruk. Vår kundeservice bistår med egnet undervisningsmateriell for internt bruk. Ta kontakt for demonstrasjon.  Du kan se flere av disse som eksempler.

 

Vil du se det live?  Virgin Trains testimonial.

 

 

Utviklet av: Thomas M. Hendrickson

Utviklet v.1: 1958

 

Bakgrunn og historie:

 

På slutten av 1950-tallet og begynnelsen av 1960-tallet utviklet Dr. Thomas Hendrickson første versjon av et verktøy basert på blant annet type-teori (DISC) til William Moulton Marston. Dette verktøyet har fått navnet Thomas Atferds Profil (PPA) og er tilpasset bruk i arbeidssituasjoner i alle typer virksomheter - spesifikt for kartlegging av ATFERD.

Marstons originale teori sa at handling basert på følelser er et individs biososiale respons til støttende eller fiendtlige sosiale miljøer. Disse handlingene avgjør hvordan individet interagerer med miljøet. Det var teoretisert at måten individet interagerer i miljøer tar fire grunnleggende retninger: Tendenser til dominering, innflytelse, stødighet og tilpasning. Marston publiserte boken «Emotions of Normal People» i 1928, som beskrev teorien hans om menneskelig bevissthet i detalj. Det sies at han i noen grad var påvirket av samtidens mer kjente Carl Jung.

PPA kartlegger hvordan personer ser på egen foretrukken atferd i arbeidssituasjoner som de oppfatter som fordelaktige eller utfordrende, om deres reaksjonsmønstre er aktive eller passive; og dermed klassifiserer individets adferdspreferanser i form av fire domener: Dominans, Innflytelse, Stabilitet og Tilpasningsevne (Dominance, Influence, Steadiness, Compliance). Denne kartlegging av ATFERD bygger på type-teori (4 faktorer) og må ikke forveksles med kartlegging av PERSONLIGHET som bygger på trekk-teori (big 5), se vertkøyene TEIQue og HPTI.

 

Format:

Thomas PPA er en kartlegging med tvungne svar som bruker en ipsativ refereringsmetode  - et individs svarmønstre er sammenlignet med dem selv heller enn scorene til en referanse-/normgruppe. Besvarelser gjøres ved å velge et adjektiv som beskriver deres atferd mest og det minst.

For å gjennomføre en PPA må man velge to adjektiv fra en rekke med fire, «mest lik» og minst lik» egen atferd. Besvarelsen skjer i 24 trinn, som gir 48 valg fra totalt 96 beskrivende ord/uttrykk.

PPA er tilgjengelig via internett. Thomas International har også utviklet PPA+, et format som er egnet for unge mennesker eller kandidater som snakker norsk flytende, men ikke har det som sitt morsspråk.

 

Reliabilitet og validitet:

Thomas PPA har gjennomgått grundig vitenskapelig testing for å verifisere dens reliabilitet og validitet som et arbeidspsykologisk kartleggingsverktøy. PPA er registrert hos British Psychological Society  (BPS) etter vurdering mot kriteriene som er satt av European Standing Committee on Tests and Testing, en del av European Federation of Psychologists Associations. 

Thomas International gjennomfører løpende psykometrisk forksning på PPA i samarbeid med Psychometrics Centre ved Cambridge University. http://www.psychometrics.cam.ac.uk/.

Ønsker du å se det i praksis? Check out our Virgin Trains testimonial.

Du kan prøve en gratis PPA på denne siden.
PPA vil gi deg innsikt i din arbeidsstil,  hva motiverer deg, hvordan du kan tilføre verdi på din arbeidsplass  og hvordan din atferd endres under press. Det tar 8 minutter å gjennomføre en PPA og dette er en av de mest pålitelige kartleggingsverktøyene for atferd som finnes på markedet.

Sign up for your free PPA trial

PPA will give you an insight into your workstyle – what motivates you, your value to the business, and how you behave under pressure. It takes 8 minutes to complete and it’s one of the most accurate assessments around.