Benchmarking Sport

Benchmarking EducationeRecruit

Benchmarking gjennomføres som konsulenttjeneste med bruk av flere av våre kartleggingsverktøy. Sammen finner vi hvilke tiltak som er nødvendig for å skape det beste prestasjonsmiljøet for utøvere. Vi kartlegger hensiktsmessig atferd og mentale ferdigheter, og leverer verktøy, metoder og kompetanse for rekruttering og utvikling av utøvere, trenere og støtteapparat.

IntroduksjonUtvikling

Kartlegg: Dine talenter og ressurser
Type: Konsulenttjenester og rådgivning

Som leder for et idrettslag eller -organisasjon med utøvere, trenere og støtteapparat har du sikkert ambisjoner om å forbedre din organisasjon. Til det behøves de beste medarbeidere - enten vi må rekruttere eller utvikle dem. Vi må finne hvilke kriterier og kompetanser som er viktig for å lykkes med bemanningsplanlegging og utvikling av trenere for den neste generasjons idrettsutøvere. 

Kartlegging av utøvere og medarbeidere er uvurderlige for å bygge opp eller omstille en klubb, og kan være forskjellen på suksess eller fiasko.  Kvalitative og forskningsbaserte verktøy, samt kompetente og erfarne konsulenter som vi har kvalitetssikret, utgjør fundamentet i våre konsulenttjenester. Du skal være trygg på at vi ønsker deg kun det beste, og er ikke fornøyd med vårt bidrag før du sier du kan anbefale oss til andre!

Benchmarking_MockUp.jpg

Bruk Benchmarking for å:

 • Finne de som presterer best og Hvordan de lykkes
 • Sette høye stadarder for alle i ditt miljø
 • Utvikler fremtidige stjerner
 • Lede din stab mer effektivt
 • Rekruttere med høy standard og presisjon

Interessert i å høre mer om hva et samarbeide kan innebære? Ta gjerne kontakt!

Å utvikle en klubb eller et idrettsmiljø har mange likheter med annen utvikling av organisasjoner. Våre konsulenter og verktøy er allikevel spesielt interesserte- og erfarne innen både næringsliv og idrettsmiljøer.

 Hvordan ta beslutninger om klubbens tillitsvalgte, engasjerte eller ansatte med større sikkerhet for å lykkes? Vår verktøyportefølge gir trygghet og grunnlag for robuste beslutninger basert på forskning og benchmarking. Vi har erfaringer og verktøy du kan implementere i din organisasjon som gir målbar og raskt effekt. Verktøyene og metodene forblir i din organisasjon til selvstendig bruk. Vi etterlater varige resultater, har lang erfaring med idrett og en praktisk tilnærming - det handler oftest om å øke engasjementet og ta vare på dine beste folk! 

Benchmarking gjennomføres i et tett samarbeid mellom ditt team av støtteapparat og utøvere og Thomas International. Vi definerer mål sammen og velger hvilke kritiske faktorer som gir suksess eller dere vil utvikle. Vi stiller med dedikerte og kompetente konsulenter for oppgaven og anbefaler de verktøy som vil være de mest nyttige for resultatene.

Thomas International samarbeider med virksomheter over hele verden, i alle bransjer og i alle størrelser. Vi har et nettverk av mer enn 500 konsulenter, hvorav 15 i Norge. Vi baserer alt vårt arbeid på målbar utvikling og dokumentasjon og siste anerkjente trender innen forretningsutvikling, ledelse og organisasjonsutvikling. Vi elsker mennesker og er verdiorienterte, og vi elsker å måle resultatforbedring. Denne streben etter å dokumentere hva som gir resultater er innarbeidet i våre metoder etter mange års erfaring, og fordi vi vet det er store forskjeller på de tjenester som tilbys fra vår bransje. Din Thomas konsulent vil arbeide i partnerskap med deg og ditt team, og kunne trekke veksel på vårt globale nettverk. 

Den enorme mengde data som ditt team av utøvere, frivillige og ansatte genererer, danner grunnlaget for våre analsyer og anbefalte tiltak - alltid innenfor lovverk og robuste i forhold til etikk og verdier. Vår kompetansebredde dekker alle forhold innen organisasjonsutvikling og personalhåndtering. Og har vi ikke svarene selv, sier vi ifra og mest sannsynlig gir vi deg tips om hvor du kan søke hjelp andre steder. Her er noen områder vi arbeider med:

 • Rekruttering
 • Å ta vare på de beste
 • Trening og utvikling
 • Team
 • Prestasjonsutvikling
 • Lederskap
 • Organisasjonseffektivisering
 • Strategisk og operativ bemanningsplanlegging
 • Engasjement og motivasjon

Gjennom bedre forståelse av kultur, sterke sider, utfordringer og kompetansemangler i organisasjonen, utforsker vi sammen med våre partnere tiltak som skaper varige forbedringer og er forankret i interne målsettinger. Kartlegging av menneskene i organisasjonen, bruk av 'Big Data', benchmarking og vurderinger av humankapitalen dere besitter, skal gi kraftfull og grundig støtte for kloke og robuste beslutninger. Prosesser vi involveres i ender ofte med å gjøre det komplekse både tilgjengelig, kommuniserbart og enkelt - med samme kvalitet.

Benchmarking med Thomas International baseres på bruk av en rekke arbeidspsykologiske verktøy eller organisasjonsmålinger. Vi bidrar med å se sammenhenger mellom idrettslige prestasjoner og hvordan menneskene i din organisasjon fremstår med sin kompetanse og atferd. Eksempelvis bruker vi 360 graders vurderinger for å avstemme oppfatninger blant flere i ditt miljø i tillegg til den enkeltes egen oppfatning av forhold, eller måler egasjementet blant dere for å gjennomføre tiltak som målinger tyder på er fornuftige. Mange resultatløse utredninger viser at de fleste anbefalte tiltak har vært tenkt på tidligere, men har ikke gitt resultater fordi de ikke er gjennomført. Hvordan sikre gjennomføringsevnen? 

Ta kontakt om du vil prioritere en samtale om hvordan vi kan bidra til prestasjonsutvikling i din klubb, eller klikk her om du vil gjøre deg kjent med våre verktøy. Vår arbeidsmetode er å demonstrere virkningen av verktøyene før du gjør forpliktelser overfor oss.