360

ENGAGE Sport360 Education

Hvordan virker vi på hverandre? Hvilken effekt har utviklingsprosesser og hvordan kan vi måle ønsket effekt av tiltak i forhold til atferd og kultur? Å motta strukturert og kvalitativ tilbakemelding fra din leder, kollegaer, viktige forbindelser og kunder er en effektiv måte å kartlegge kompetanse og forventninger på. Gjennom feedback aktiverer vi dialog om forventninger og effektivt samspill, bygger robuste og tillitsfulle relasjoner i din virksomhet - praktisk og veldig effektivt! Våre kartlegginger gir forslag til kritisk viktige kompetanseområder, dog står du helt fritt til å modellere egne spørsmål og fokusområder - tilpasset dine egne mål og virksomhetens strategi.

IntroduksjonUtvikling

Kartlegger: Kompetansegap og effekt av utviklingstiltak
Type: Spørreskjema (Likert) og tiltaksplan

 

360 verktøyet er i utgangspunktet et objektivt rammeverk for å identifisere kompetansegap hos den enkelte, utvikle selvinnsikt og skape et miljø for konstruktive og ærlige tilbakemeldinger. I tillegg kobler verktøyet den enkeltes kompetansenivå til virksomhetens behov.  Eksempler på sentrale kompetanseområder er salg, lederskap, team, kommunikasjon - med ferdige maler. Dog tilpasser du enkelt fokusområdene til din egen virksomhet. Det medfølger en beskrevet arbeidsprosess for intern selvstendig bruk. Nå kan HR-utvikling også måles og relateres til forretningskritiske KPI'er.

360_Sample.jpg

Med Thomas 360 vil du:

  • Avdekke forhold som er kritisk viktige for å nå dine mål
  • Oppdage problemstillinger og kompetansegap som kan påvirke ansattes prestasjon
  • Åpne kommunikasjonskanaler for forbedring av team
  • Øke ansattes selvinnsikt og bygge robuste feedback-kulturer for prestasjonsutvikling

Vil du prøve 360-verktøyet og se hvordan det kan tilpasses din virksomhet? Send oss kontaktskjemaet.

Vil du se et eksempel?  Siemens testimonial.

Utviklet av: Sarah Hamilton-Gill (2012)

Bakgrunn og historie:

Thomas 360 er utviklet i et samarbeid mellom Sarah Hamilton-Gill og Thomas International i 2012.  Gjennom 15 år hadde Sarah da bygget opp erfaringer med papirbaserte 360-verktøy. Dette er idag et web-basert og fleksibelt verktøy for effektiv innsamling av feedback.

Thomas 360 gir deg tilbakemelding på hvordan dine omgivelser opplever din atferd og kompetanse i et helhetlig ”360 graders” perspektiv. Dermed avdekkes andres opplevelser og du slipper å basere dine oppfatninger på egne antagelser.

Den feedback som samles inn kan om ønskelig håndteres anonymt, og suppleres av direkte råd fra respondenter som fritekst. Du kan selv velge kartleggingsområder som er hensiktmessig for din virksomhet gjennom valg fra et stort antall ferdige maler, endre på de eksisterende malene eller lage dine egne kartleggingsområder tilpasset din egen virksomhet.

Format:

Thomas 360

Du kan starte med en mal eller et kompetanseområde for å designe et rammeverk for din 360. Respondenter gir feedback på sin egen opplevelser av en persons atferd eller prestasjon på hvert kompetanseområde på en Likert-skala fra 1-7 (1 er laveste vurdering og 7 høyeste).
Seksjonen med vurdering av kompetanseområder etterfølges av muligheten for å skrive egne kommentarer i fritekst. Rapporten gir oversikt over scorene fra alle respondentene i tillegg til å belyse områder der det er forskjell mellom rangeringene fra deltagerne. Dette presenteres grafisk i rapporten og gir enkelt og greit oversikt over resultatet av kartleggingen. Som en tilleggsfunksjon kan du sette opp kartleggingen slik at respondenter rangerer viktigheten av kompetanseområdene for virksomheten.


Thomas 360 Elite

Thomas international har lang erfaring med 360-verktøy og prosesser knyttet til bruk. Vi kan sette opp prosjekter der våre konsulenter har ansvar for utvikling av en tilpasset kartlegging for din virksomhet sammen med deg, eller vi kan stå som ekstern leverandør av hele kartleggingen fra A til Å. Utarbeidelse av de relevante områder for kartlegging gjennomføres som workshops.
For mer avanserte kartlegginger anbefaler vi å bruke vårt testsenter til gjennomføringen. I spesielt oppsatte kartlegginger kan andre vurderingskriterier settes, for eksempel : Respondentene rangerer de individuelle prestasjonene på hver kompetanse på skalaer du har valgt og basert på din organisasjons behov, hyppigheten av observasjoner (aldri - alltid), prestasjoner (oppfyller ikke - overgår forventning) eller utviklingsbehov (behov for støtte - behov for utvikling).

I slike spesielt oppsatte kartlegginger finnes også mulighet for at respondentene kan skrive inn kommentarer i fritekst til hver enkelt påstand i kartleggingen - i tillegg til sine generelle kommentarer.

Rapporter gir scorer fra alle respondentene i tillegg til å trekke frem områder der det er forskjell mellom rangeringer fra deltagerne. Dette representeres grafisk i rapporten og vil gi indikasjoner på om respondenten kan ha misforstått påstander i sine vurderinger.

Vil du høre andres erfaringer?  Siemens testimonial.