Érzelmi intelligencia

KognitívAlkalmasság

Az érzelmi intelligencia kérdőív olyan kérdések sora, amely által megismerhetjük, hogy a személy hogyan észleli saját érzelmeit és személyiségét.

Az érzelmi intelligencia kérdése igen népszerűvé vált a tudomány és az emberi erőforrások terén is. Saját és mások érzelmeinek kezelése egyre fontosabb képességgé válik a modern munkakörnyezetben. 

A pszichológiában az érzelmi intelligencia mérése a pszichometrikus elemzések használatával az 1990-es években kezdődött el. Az első elképzelések szerint az érzelmi intelligencia egy kognitív képesség, amely tanulható és tanítható. A Thomas International Érzelmi Intelligencia Kérdőíve, a TEIQue (Trait Emotional Intelligence Questionnaire) Dr. K.V. Petrides érzelmi intelligencia elméletén alapuló egyedülálló kérdőív, amely az érzelmi intellligenciát személyiségjegyek gyűjteményén keresztül vizsgálja. 

Az első elképzelések a szociális intelligenciára fókuszáltak, (mint pl. Thorndike a 1920-as években) mielőtt továbbfejlődtek volna és az emberek elkezdtek gondolkodni a különböző intelligencia típusokól, akárcsak Gardner (1983) többszörös intelligencia elméletében. Az érzelmi intelligenciát először az 1990-es évek elején mértek, az üzleti életben pedig '90-es és a 2000-es évek eleje között terjedt el a használata. 

Az érzelmi intelligencia elmélete két kategóriára osztható: érzelmi intelligencia mint képesség vagy mint jellemvonás. Képességként a teljesítménytesztek, feladatok során használják, és azt mérik, hogy a személy hogyan képes feldolgozni az érzelmi információkat. A válasz helyes, vagy hibás. A jellemvonásokra fókuszáló érzelmi intelligenciaelemzés egy kitöltős kérdőív, a személy érzelmi észlelését mérjük vele. Nincsenek jó vagy rossz válaszok, a válaszok másokéval összehasonlítva értelmezhetők. 

Az érzelmi intelligenciaelmélet tömör leírása letölthető az alábbi weboldalon. A TEIQue tudományos gyökereinek megtekintéséért és további információért látogasson el a www.psychometriclab.com oldalra.