Seuraajasuunnittelu

KonfliktinhallintaOsaamisen hallinta

Onko organisaatiollanne suunnitelma sen varalle, että joku tärkeimmistä henkilöistä eroaa äkkiä tehtävästään? Me autamme yrityksiä tunnistamaan ja kehittämään osaamista organisaation joka tasolla, jolloin olet aina valmiina muutoksiin ja saat samalla kilpailuetua.

Miksi muutoksiin kannatta valmistautua?

Kuvittele, että yksi parhaista esimiehistäsi ilmoittaisi irtisanoutuvansa huomenna. Miten suuren osaamisvajeen tämä muodostaisi ja mikä vaikutus sillä olisi muiden henkilöiden ja tiimien työhön? Kuinka kauan kestäisi rekrytoida uusi henkilö kyseiseen tehtävään? Lisäksi aikaa kuluisi uuden henkilön työhön perehdyttämiseen. Tilanne voi vaatia toisten aivainhenköiden ottavan vastuulleen uusia tehtäviä ja vastuita väliaikaisesti. Yhden henkilön lähdöllä voi olla yrityksen toimintaan suuri ja kustannuksiltaan kallis vaikutus.

Miten voit siis valmistautua paremmin? Seuraajasuunnittelu kannattaa ottaa osaksi kokonaisstrategiaa. Suunnittelun tulisi kattaa muitakin asioita kuin henkilöiden lähtö yrityksestä ja mahdollisten seuraajien tunnistaminen.

Seuraajasuunnitteluun kuuluu:

 • Hyvin suoriutuvien ja mahdollisesti enemmän vastuuta kantamaan pystyvien henkilöiden tunnistaminen
 • Kohdennettujen kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen niille, joilla on potentiaalia siirtyä vastuullisempiin tehtäviin
 • Johtajuuden tukeminen näiden tulevien johtajien kehittämisessä
 • Perustellumpien rekrytointi- ja ylennyspäätösten tekeminen arviointitietojen perusteella
 • Vähentytnyt vaihtuvuus, sitoutuneisuuden ja tyytyväisyyden parantaminen
 • Henkilöstön odotuksiin vastaaminen tukemalla heidän kehitystään
 • Rekrytointiin kuluvan ajan ja kustannusten vähentäminen
 • Varautuminen henkilöiden irtisanotumiseen ja tuleviin osaamisvajeisiin – toiminnan suunnittelu ennusteiden pohjalta

Seuraajasuunnittelulla varmistetaan, että henkilöstöä kehitetään jatkuvasti, millä taataan, että yrityksessä on osaavia henkilöitä valmiina odottamassa siirtoa yhä vaativampiin tehtäviin heti, kun tilaisuuksia tulee tarjolle. Tämä edellyttää, että yritys panostaa henkilöstön kehittämiseen kaikilla tasoilla eikä keskity vain johtoon.

Monia asioita voi alkaa toteuttaa saman tien:

 • Rekrytoi henkilöitä, joiden visio ja tavoitteet ovat linjassa yrityksen vision ja tavoitteiden kanssa
 • Vaali johtajuuteen liittyviä arvoja yrityskulttuurissa
 • Palkitse johtajia ja erinomaisesti suoriutuvia, jotta he tuntevat, että heitä arvostetaan
 • Aloita henkilöiden kehittäminen uusiin tehtäviin, ennen kuin he ovat edes valmiita siirtoon
 •  Laadi selkeä strategia seuraajaprosessille
 • Mieti, voisiko yrityksessä olla pari “varamiestä”, jotka voisivat hoitaa yrityksen avaintehtäviä lyhyelläkin varoitusajalla

Seuraajasuunnittelussa ei ole kyse vain tulevien johtajien tunnistamisesta. Tee siis suunnitelmat huolellisesti ja varmista, että seuraajasuunnittelu perustuu määriteltyyn prosessiin.

 1. Aloita tunnistamalla alueet ja tehtävät, jotka ovat avainasemassa yrityksen menestyksen kannalta, esim. johtoryhmän tehtävät
 2. Mieti seuraavaksi alueita, jotka voivat olla ratkaisevan tärkeitä tulevaisuuden menestyksen kannalta, esim. jokin ulkoinen tekijä, joka vaikuttaa toimintaa kuten tekninen kehitys?
 3. Tunnista vaaditut taidot, tiedot ja kokemus ja selvitä, onko yrityksessä jo henkilöitä, joilla saattaa olla asiantuntemusta nousevilla alueilla
 4. Tunnista koulutusresurssit, jotka voivat auttaa tarvittavan osaamisen kehittämisessä
 5. Henkilöstön analysointi, jotta tunnistat parhaiten suoriutuvat
 6. Tunnista myös ne, joilla on innostusta, intohimoa ja potentiaalia edetä organisaatiossa
 7. Arvioi henkilöitä, jotta tiedät, mikä motivoi heitä, miten säilyttää heidän sitoutumisensa ja millainen esimies saa aikaan parhaat tulokset ja muokkaa sitten omaa tyyliäsi näiden vastausten mukaiseksi
 8. Siinä se! Pian yrityksessäsi on organisaation joka tasolla runsaasti osaajia, joita voit hyödyntää tarpeen vaatiessa

Prosessin pitäisi olla jatkuva, jotta varmistetaan, että sopivia osaajia on aina saatavilla. Osaamisstrategia auttaa myös säilyttämään henkilöstön sitoutumisen yritykseen, sillä heidän motivaatio kasvaa, jos he näkevät kasvun ja kehityksen mahdollisuuksia.