TEIQue - Sport

TEIQue - EducationThomasGIA

TEIQue-tunneälytesti ilmaisee, miten hyvin urheilijat ja valmentajat ymmärtävät ja hallitsevat tunteitaan, tulkitsevat ja käsittelevät toisten tunteita ja hyödyntävät tätä tietoa ihmissuhteissaan.

YleistäTieteellinen pohja

Arvioi: Tunneälyä
Tyyppi: Normatiivinen psykometrinen arviointi
Kesto: 25–35 minuuttia

TEIQue-tunneälytestin tuottamaa tietoa tarvitaan tämän päivän kilpailuhenkisessä ja monimutkaisessa ympäristössä suoriutumiseen. TEIQue on tieteellinen menetelmä, joka mittaa objektiiviesti ja tarkasti tunneälytaitoja. Sen avulla henkilöt saavat tietoa siitä, miten hyvin he tunnistavat omat vahvuutensa ja rajoitteensa, miten he reagoivat paineeseen, miten hyviä he ovat luomaan vuorovaikutussuhteita, miten itseohjautuvia ja mukautumiskykyisiä he ovat? Tämän tiedon pohjalta heillä on käsitys siitä, mitä tarvitaan suoritusten nostamiseksi seuraavalle tasolle.

TEIQUE_Sample1.jpg

 

Hyödynnä TEIQue-tunneälytestiä:

  • Parantaaksesi henkilöiden taitoa johtaa, sitouttaa toisia ja rakentaa vahvoja vuorovaikutussuhteita
  • Lisätäksesi heidän itsetuntemustaan
  • Tunnistaaksesi vahvuudet ja kehittämisalueet
  • Lisätäksesi innostusta ja lojaaliutta
  • Tehostaaksesi kommunikointia

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) -tunneälytestin kehitti PhD K. V. Petrides, London Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), joka nykyisin toimii Univercity College London (UCL) yhteydessä. Petrides päivittää testiä jatkuvasti. TEIQue  on yksi maailman tutkituimmista ja laajimmin käytetyistä psykometrian työkaluista. Lisätietoja TEIQue-tunneälytestin tieteellisestä perustasta saat osoitteesta www.psychometriclab.com.

Haluatko tietää lisää? Tutustu englanninkieliseen esimerkkiin Athlete Career Transition testimonial.

Testin kehittäjä: K.V. Petrides, PhD
Vuosi: 1998 alkaen

Tausta ja teoria:

TEIQue-tunneälytestin kehitti K. V. Petrides, joka myös päivittää sitä jatkuvasti. Hän on tohtoritason tutkija Lontoon psykometrian laboratoriossa (www.psychometriclab.com) ja työskentelee tällä hetkellä University College London (UCL) -yliopistossa.

TEIQue perustuu K. V. Petridesin piirrepohjaiseen tunneälyteoriaan (emotionaalinen tehokkuus), joka kuvaa henkilön omaa käsitystä itsesään. Teoria koostuu neljästä tunneälyä kuvaavasta pääpiirteistä alapiirteineen. TEIQue on kattava mittausmenetelmä, jolla arvioidaan henkilön tunneälytasoa 15 alapiirteen kautta.

Tunneälytestillä arvioidaan henkilön omaa käsitystä tunneälytaitojensa tasosta (esim. kuinka hyvin henkilö arvioi tunnistavansa, ymmärtävänsä ja käsittelevänsä omia ja toisten tunteita). Nämä arviot ennakoivat vahvasti erilaisia käyttäytymismalleja ja tuloksia, joista moni on työpaikalla keskeistä (suorituskyky, työtyytyväisyys, työssä koettu stressi, johtajuus, sitoutuminen organisaatioon, ryhmätyötaidot, jne.).

Muoto:

TEIQue koostuu 153 väittämästä, joihin vastataan Likertin asteikolla 1–7 (1 ”täysin eri mieltä” – 7 ”täysin samaa mieltä”). Täyttäminen kestää 30 – 40 minuuttia.

Reliabiliteetti ja validiteetti:

TEIQue on rekisteröity Englannin Psykologiliitossa (British Psychological Society (BPS)). Rekisteröinti suoritettiin European Standing Committee on Tests and Testing -komitean( European Federation of Psychologists' Associations -järjestön osa) asettamien kriteerien mukaisesti tehdyn auditoinnin jälkeen. Lisätietoja TEIQue-tunneälytestin tieteellisestä perustasta, mukaan lukien tieteellisten julkaisujen määrä ja bibliografia, on saatavilla osoitteessa www.psychometriclab.com.

Haluatko tietää lisää? Tutustu englanninkieliseen esimerkkiin Athlete Career Transition testimonial.