ThomasHPA - Education

ThomasHPAThomasHPA - Sport

Alle 10 minuutissa saat Henkilökohtaisen Profiilin Analyysin (HPA) avulla selville oppilaiden käyttäytymistyylin, kuinka he toimivat opiskellessaan ja vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat heidän vahvuudet ja rajoitteet, miten he toimivat vuorovaikutustilanteissa ja mikä heitä motivoi?

YleistäTieteellinen pohja

Arvioi: Käyttäytyminen
Tyyppi: Ipsatiivinen psykometrinen arviointi
Kesto: 8 minuuttia

Thomasin Henkilökohtaisen Profiilin Analyysin (HPA) avulla saat tarkan käsityksen nuoren henkilön tavasta toimia opiskeluympäistössä. Analyysi on ainutlaatuinen linkki koulumaailman ja työelämän välillä, kun se tunnistaa nuoren henkilön toimintatyylin vahvuudet, joita hän voi käyttää kuvaamaan suhtautumistaan opiskeluun, tehdessään jatko-opintoja koskevia ratkaisuja ja lopulta työpaikkaa hakiessaan.

HPA -raportista saa kattavaa tietoa nuoren henkilön vahvuuksista, peloista, ja motivaatiotekijöistä. Raportti kuvaa myös hänelle ihanteellisinta tapaa toimia ja voiko hän nykyisellään toimia sen mukaisesti.

 

 

ThomasHPA:n avulla:

  • Lisätään itsetuntemusta ja itsetuntoa
  • Autetaan ammatin ja uran valintaan liittyvissä päätöksissä
  • Kehitetään vuorovaikutustaitoja
  • Parannetaan käyttäytymistä ja aennoitumista
  • Kohotetaan tuloksekkuutta

Haluatko tietää lisää? Tutustu englanninkieliseen esimerkiin  Larbert High School testimonial.

Menetelmän kehittäjä: Thomas M. Hendrickson

Vuosi: 1958

Tausta ja teoria:

Tohtori Thomas Hendrickson kehitti William Moulton Marstonin -teorioiden pohjalta Thomasin Henkilökohtaisen Profiilin Analyysin (HPA) työkäyttäytymisen arviointiin 1950- ja 1960-luvun vaihteessa.

ThomasHPA perustuu Marstonin alkuperäiseen HVPM –teoriaan. Marston julkaisi teoksensa ”Emotions of Normal People” vuonna 1928. Teorian mukaan ympäristö vaikuttaa henkilön käyttäytymiseen. Ympäristöä kuvattiin asteikolla ristiriitaisesta (epäystävällinen, vihamielinen) myönteiseen (positiivinen, ystävällinen) ja henkilön käyttäytymistä mitattiin asteikolla passiivisesta (harkitseva) aktiiviseen (impulsiivinen). Käyttämällä näitä neljää äärimmäisyyttä löydetään neljä tyypillistä yhdistelmää, jotka ovat Hallitsevuus (Dominance), Vaikuttavuus (Inducement), Pysyvyys (Steadiness) ja Myöntyvyys (Compliance).

Muoto:

Thomasin Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi perustuu ns. forced choice -menetelmään (pakkovalinta) ja on lähinnä ipsatiivinen menetelmä (itsearviointi): henkilön vastauksia verrataan häneen itseensä sen sijaan, että niitä verrattaisiin vertailuryhmän tuloksiin. Henkilöä pyydetään valitsemaan kuvaava sana, jonka he katsovat sopivan itseensä parhaiten ja lisäksi kuvaava sana, joka sopii häneen vähiten.

HPA-arviointi täytetään valitsemalla kaksi persoonallisuuspiirrettä kuvaavaa sanaa neljän kuvaavan sanan ryhmästä: yksi parhaiten kuvaava ja yksi vähiten kuvaava. Tämä toistuu 24 kertaa, eli yhteensä valitaan 48 sanaa 96 sanan joukosta.

HPA on saatavilla sekä sähköisenä verkkoversiona että paperiversiona.

Reliabiliteetti ja validiteetti:

ThomasHPA on rekisteröity Englannin Psykologiliitossa (British Psychological Society (BPS)). Rekisteröinti suoritettiin European Standing Committee on Tests and Testing -komitean( European Federation of Psychologists' Associations -järjestön osa) asettamien kriteerien mukaisesti tehdyn auditoinnin jälkeen

Thomas International kehittää HPA:ta jatkuvasti psykometrisen tutkimuksen avulla yhteistyössä Cambridgen yliopiston psykometrian keskuksen kanssa (Psychometrics Centre).

Haluatko tietää lisää? Tutustu englanninkieliseen esimerkkiin Larbert High School testimonial.