Kykytesti

TEIQue -tunneälytestiLoogiset päättelytestit

Mikä on kykytesti ja miten se toimii verrattuna toisiin testeihin ja arviointimenetelmiin? Olettepa toteuttamassa tai hallinnoimassa testiä auttaa kykytestin merkityksen ymmärtäminen valmistautumisessa.

Mikä on kykytesti? 

Kykytesti on jäsennelty tapa arvioida henkilön kykyä suorittaa tiettyjä tehtäviä. Kykytesti arvioi tavallisesti henkilön joustavaa älykkyyttä tai kykyä järkeillä nopeasti ja ajatella käsitteellisesti. Se tuo myös esiin, miten todennäköisesti henkilö oppii nopeasti uusia valmiuksia tai uusia työtehtäviä. Kykytestit ovat tavallisesti:

  • Paperitestejä tai onlinetestejä
  • Monivalintamuodossa
  • Aikarajoitteisia 
  • Käytetään nopeuden ja tarkkuuden/ täsmällisyyden arviointiin
  • Normitettuja niin, että tuloksia voidaan verrata muiden tuloksiin

Testit arvioivat tavallisesti erityyppisiä taitoja:

  • Päättelykykyä – kykyä päätellä ja tehdä johtopäätöksiä annettujen tietojen perusteella
  • Käsityskykyä – kykyä tunnistaa relevantti ja irrelevantti tieto ja löytää virheitä
  • Sanojen ymmärtämistä – kykyä ymmärtää kirjoitettuja tai suullisia ohjeita
  • Numeerista nopeutta – kykyä päätellä ja tehdä johtopäätöksiä numeraalisten tietojen perusteella
  • Hahmottamiskykyä – kykyä työskennellä muotojen ja visuaalisten käsitteiden parissa

Harjoittele kykytestejä

Joillekin saattaa kykytestien täyttäminen ensimmäistä kertaa tuntua pelottavalta. On luonnollista haluta tehdä parhaansa pyrkiessään osoittamaan työnantajalle sopivuuteensa tehtävään. Netissä on monia mahdollisuuksia harjoitella kykytestien täyttämistä ja tutustua niiden sisältöön. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kykytestien sisältö vaihtelee eli vaikka olisit harjoitellut, voivat todelliset testit poiketa harjoitteluversioista.

Kun saat pyynnön täyttää kykytesti, saat tavallisesti mahdollisuuden harjoitella esimerkkikysymyksillä, jotka muistuttavat varsinaisen testin kysymyksiä. On tärkeää aina lukea ohjeet, että ymmärrät mitä pitää tehdä ja sitten käydä läpi esimerkkitehtävät tutustuaksesi ennen varsinaisen testi aloittamista.

Numeraaliset kykytestit

Numeraalinen kykytesti on usein osatesti, jota käytetään osana laajempaa kykytestikokonaisuutta. Numeraalinen kykytesti arvioi henkilön kykyä järkeillä ja tehdä johtopäätöksiä numeerisen tiedon pohjalta usein vielä mahdollisimman nopeasti. On tärkeä muistaa, että numeerisen kykytestin ei ole tarkoitus mitata opittujen matemaattisten tietojen tasoa. Numeerinen kykytesti voi sisältää perusmatematiikkaa, tilastotaulukoiden, grafiikan ja kaavioiden tulkintaa, suhdelukujen, prosenttilukujen, arvioiden, murtolukujen tai valutta-arvojen laskenta. Jotkut testit voi suorittaa taskulaskimella, jotkin ilman laskinta. Tämän vuoksi on tärkeä tarkistaa ymmärtäneensä kaikki ehdot ennen kuin aloittaa testin.

Kykytestit rekrytoinnin yhteydessä

Monet organisaatiot käyttävät useita erilaisia arviointimenetelmiä etsiessään ehdokkaita johonkin tehtävään. Kykytestejä voidaan käyttää yhdessä muiden arviointimenetelmien kanssa kuten hakemukset, CV:t, haastattelut ja akateemiset meriitit arvioitaessa henkilön sopivuutta tiettyyn tehtävään. Mitä useampia arviointimenetelmiä potentiaalinen työnantaja käyttää sitä enemmän tietoa se kerää hakijasta ja parantaa samalla mahdollisuuksiaan löytää tehtävään parhaiten sopiva henkilö. Kykytestit rekrytoinnin yhteydessä voivat auttaa työnantajaa katsomaan aiemman työhistorian lisäksi henkilön potentiaalia tulevaisuutta ajatellen. Kykytesteillä ei ole mitään yleistä tavoitetasoa, vaan sen määrää potentiaalinen työnantaja organisaation tai tehtävän vaatimusten pohjalta.

ThomasGIA (Thomas General Intelligence Test)

ThomasGIA (Thomas General Intelligence Assessment) on kykytesti, joka mittaa kykyä eri osa-alueilla kuten verbaalinen, numeerinen ja hahmottamiskyky. Jokainen osatesti koostuu lyhyistä tehtävistä, jotka tulisi ratkaista nopeasti ja virheettömästi.

 

 

Request a call back:

Lähetämme mielellämme lisätietoa arviointimenetelmistämme ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista sekä kouluttautumismahdollisuuksista ja viimeisimmistä uutisista.