Benchmarking og medarbejder analytik

Change managementMedarbejderengagement

Vil du gerne tage stressfaktoren ud af dine medarbejderbeslutninger? Vi kan hjælpe dig til at træffe mere kvalificerede beslutninger og udvikle HR strategier til at tackle alt fra rekruttering til personaleomsætning

I erkendelse af den enorme mængde data, der idag er til rådighed, er mange organisationer begyndt at anvende principperne i at bruge data som grundlag for diverse strategier og operationelle beslutninger - og har oplevet en betydelig påvirkning af deres forretningsmæssige resultater.

Efter at have været vidne til den betydelige indflydelse som big data har haft på bundlinjen for mange organisationer, er HR afdelingerne begyndt at anvende deres medarbejderdata til at træffe beslutninger omkring rekruttering, fastholdelse og talent management. Ved at gøre dette, anvendes medarbejder analytik til at højne den strategiske profil i HR management i mange organisationer.

Når organisationens ledere har adgang til mere avanceret og omfattende information end deres konkurrenter, vil de kunne træffe de rette beslutninger for at komme foran i kapløbet. Mulighederne i, hvordan man bedst kan gøre brug af den store mængde data, som hver medarbejder genererer, er uendelige. Så, hvor skal man starte?

Ikke kun til rekruttering

Der er mange metoder til at implementere medarbejder analytiks på forskellige stadier af medarbejderens livscyclus:

  • Rekruttering
  • Fastholdelse
  • Træning og udvikling
  • Teamarbejde
  • Performance
  • Lederskab
  • Succession planning
  • Engagement og motivation
  • Produktivitet

Under rekrutteringsfasen kan dataanalyse begynde at afsløre dine omkostninger i forbindelse med ansættelse og rekruttering, hvilke rekrutteringsmedarbejdere har ansat de mest succesfulde nye medarbejdere, fordele eller ulemper i forskellige stadier af rekrutteringsprocessen, hvilke karakteristika kunne forudsige bedre performance og om en specifik profil er et godt match i forhold til jobrollen eller kulturen.

Du kan også kigge på det eksisterende talent i organisationen og begynde at opbygge en personspecifikation, der er baseret på karakteristika, som har forudsagt gode præstationer hos den nuværende arbejdsstyrke. Du kan udforske organisatoriske gaps i talentmasse og færdigheder og dermed rekruttere for at fylde eventuelle huller eller træne og udvikle dine nuværende talenter, så de dækker disse huller. Desuden kan succession planning være data-drevet, da dette kan bidrage med at undersøge de talenter, med stort potentiale, som er tættest på en rolle, der måtte kræve udfyldelse indenfor de næste 3, 5 eller 10 år.

Medarbejder analytiks kan desuden hjælpe med change management programmer ved at identificere organisationens kultur eller performance i starten og derefter måle forskelle efter projektets afslutning.
 

Ledere kan også bruge data til at evaluere deres egne afdelinger og direkte underordnede. Medarbejder analytiks kan hjælpe ledere med at kommunikere deres vision på en måde, som vil passe hovedparten af organisationen, og samtidigt identificere dem, der er mere eller mindre engagerede, og hjælpe til at forstå, hvordan medarbejderne motiveres gennem et foretrukkent arbejdsmiljø, planlægge passende belønnings- og disciplineringsstrategier og endeligt til at monitorere og måle performance.

Forstå din kultur

Vi kan hjælpe dig med at undersøge profiler og karakteristika i din organisation for at finde ud af, hvad der bidrager til gode resultater for individer, teams eller samlet for organisationen, og afdække de forviklinger af forskellig art, som måtte være iboende i organisationen. Ved at udforske organisationens overordnede profil kan du begynde at udforske organisationens kultur, styrker, udfordringer og færdighedsgaps. Denne information kan hjælpe til at skabe, forbedre og implementere strategien og dermed være drivkraft i forandring, direkte rekruttering og udviklingsbeslutninger.

Medarbejder analytiks, big data analyse, benchmarking og auditering af den menneskelige kapital er alle et og samme - at udnytte kraften i den information, som dine medarbejdere genererer fra den første dag i organisationen (og måske endda, allerede inden de går gennem døren første gang).

Download dit gratis whitepaper

Få information om anvendelse af medarbejder analytiks i vores whitepaper.

Download dit gratis whitepaper

Få information om anvendelse af medarbejder analytiks i vores whitepaper.