HPTI

PPA / Thomas DISCGIA

High Potential Trait Indicator (HPTI) udforsker en persons personlighedstræk og giver indblik i, hvor godt vedkommende passer til en given jobrolle eller position, f.eks. leder. Ved at forstå en persons personlighed og hvordan denne interagerer med en bestemt funktion eller rolle, kan du arbejde med personen for at udvikle styrker og udviklingsområder, så vedkommende når sit fulde potentiale i de roller, som de passer godt til.

OverblikVidenskaben

Måler: Personlighed og potentiale
Type: Normativ psykometrisk assessment
Tidsforbrug: 8 - 10 minutter

HPTI giver dig indblik i en persons personlighedtræk, og hvordan vedkommende passer til bestemte roller eller stillinger. HPTI hjælper dig med at sikre, at du har de rette personer i rette jobs og udvikler dem til at nå deres fulde potentiale.

HPTI for lederskabspotentiale:

HPTI for lederskabspotentiale understøtter dine eksisterende ledere i at blive det bedste de kan være, og giver dig et objektivt redskab til at identificere og pleje din næste generation ledere.

Brug HPTI for lederskabspotentiale til at:

 • Oprette og supportere lederudviklingsplaner
 • Styrke samarbejdet mellem ledere
 • Informere omkring succession planning
 • Tilføje sikkerhed omkring Graduate rekruttering
 • Styrke medarbejderengagement ved at skabe stærkt lederskab
 • Fastholde fremtidige stjerner ved at udvikle dem til senior roller

Testkonstruktører: Ian MacRae & Adrian Furnham
Konstruktionsår: 2006 til idag


Baggrund og teori: 

The High Potential Traits Inventory (HPTI) er udviklet af  Ian MacRae og Adrian Furnham fra University College London (UCL) og High Potential Psychology Ltd.

Thomas HPTI er konstrueret på baggrund af en 'optimalitetsmodel'; denne model antager, at en persons personlighedstræk kan betragtes som 'optimale' baseret på kravene i en bestemt jobrolle eller position, som f.eks. executive ledelse.

HPTI måler følgende personlighedstræk:

 • Samvittighedsfuldhed
 • Emotionel robusthed / resiliens
 • Åbenhed over for nyt
 • Risikovillighed
 • Håndtering af kompleksitet
 • Konkurrencemindedhed

En persons besvarelse af HPTI vises som et punkt på et kontinuum for hvert af de 6 træk; som vises indenfor fire bånd: Lavt, Moderat, Optimalt, Højt. For meget eller for lidt af et træk vil have fordele såvel som ulemper. Visse trækniveauer kan indikere stort potentiale for at lykkes eller potentielt angive egenskaber, som kan distrahere/afspore en iøvrigt succesfuld person.

Format:

Thomas HPTI er et selvrapporterende spørgeskema. Personen angiver sin grad af enighed på en 1-7 Likert skale (1 'fuldstændig uenig' til 7 'fuldstændig enig') overfor 78 unikke udsagn. Det tager 8-10 minutter at gennemføre HPTI.

Reliabilitet og validitet:

HPTI er udviklet i løbet af mange år i samarbejde med eksperter, fagfolk og brugere gennem forskningsprogrammer og i samarbejde med forskere ved University College London og High Potential Psychology Ltd.

HPTI har gennemgået en omfattende validering og er optimeret til erhvervsmæssig anvendelse gennem psykometrisk forskning med tusindvis af deltagere, hvor de erhvervede data har været underlagt avancerede statistiske metoder.