360 FLEX

EngageJobkrav

Hvordan sikrer du dig, at dine medarbejdere og ledere hurtigt kan udpege de områder, som bidrager til henholdsvis gode såvel som dårlige præstationer? At modtage feedback fra kolleger og ledere er en kraftfuld metode til at spotte huller i performance. Det giver dig også mulighed for at identificere, hvor selvbevidste dine medarbejdere er, og hvor godt de forstår den indvirkning, de har på resten af organisationen.

OverblikBaggrund

Måler: Performance gaps, udviklingsmuligheder, peer analyse.
Type: Spørgeskema

360 giver organisationen en objektiv ramme til at identificere huller i performance, udvikle selvbevidsthed og skabe et miljø og kultur for konstruktiv og ærlig feedback. Denne analyse sætter medarbejderen (fokuspersonen) i stand til hurtigt at indsamle feedback omkring sine præstationer fra leder, kolleger, teammedlemmer og kunder og derefter holde denne feedback op mod deres egen opfattelse af deres performance.

360_Sample.jpg

360 kan hjælpe dig med at:

  • Afsætte de rette ressourcer til at lede dine dygtige medarbejdere
  • Afdække problematikker, som kan påvirke medarbejdernes præstationer
  • Åbne kommunikation omkring forbedringer i teams
  • Hjælpe med at øge selvbevidstheden

Hvis du er interesseret i at høre mere omkring brugen af vores 360 graders værktøjer, er du meget velkommen til at kontakte os. Telefon: 4449 1017 eller email: info@thomasint.dk

Vil du se det anvendt i praksis? Læs vores Siemens testimonial.

Testkonstruktør: Sarah Hamilton-Gill
Konstruktionsår: 2012

Baggrund og teori:

Thomas 360 FLEX systemet blev udviklet af Sarah Hamilton-Gill og Thomas International i 2012. Konceptet var udviklet af Sarah Hamilton-Gill i løbet 15 år forud for den endelige konstruktion, som en metode til at gøre papirbaserede 360 programmer mere effektive.

360 graders feedback giver fokuspersonen en bedre forståelse af sin performance, fordi respondenterne giver et afrundet '360 graders' perspektiv på vedkommendes kompetencer, som dermed udjævner individuelle fordomme.

Respondenternes feedback forbliver fortrolig og anonym gennem hele processen, hvilket betyder, at respondenterne kan svare mere frit på en åben og ærlig måde. Thomas 360 FLEX giver dig mulighed for at udvælge de områder, der er vigtige for din organisation, ved enten at vælge fra otte foruddefinerede skabeloner eller ved at vælge fra en bank med ialt 31 definerede kompetencer.

Format:

Thomas 360 FLEX:
Vælg en skabelon, blandt definerede kompetencer i kompetencebanken eller definer egne kompetencer for at skabe rammen for jeres 360 graders analyse. Respondenterne bedømmer fokuspersonens perfomance indenfor hver kompetence på en skala fra 1-7 (1 indikerer at fokuspersonen har behov for udvikling indenfor dette område, mens 7 indikerer at personen er fremragende indenfor dette område).

Endvidere er der en sektion, hvor respondenterne har mulighed for at skrive kommentarer i fri tekst. Rapporten viser bedømmelserne fra alle respondenter og fremhæver områder, hvor der er store forskelle til fokuspersonens egenbedømmelserne, det vises grafisk i rapporten, og hjælper fokuspersonen med at identificere områder, hvor der måtte være misforståelser omkring vedkommendes performance.

Vil du høre mere om, hvordan det anvendes i praksis? Så læs vores Siemens testimonial.