Numerisk

LogikRekruttering

Numeriske ræsonnementstest ser på din evne til at anvende tal og numeriske koncepter til at drage korrekte, logiske konklusioner. Mens numeriske færdighedstests, ser på dine svar på grundlæggende aritmetiske spørgsmål, så er numeriske ræsonnementstest anderledes.

En numerisk test baseres på kvantitativt og/eller matematisk ræsonnement for at udføre en opgave. Tests med en numerisk komponent vil typisk omfatte tal-baserede opgaver med rigtige eller forkerte svar. Thomas General Intelligence Assessment (GIA) måler din evne til at behandle numerisk information ved gennemførelse af deltesten Talhastighed og -nøjagtighed.

Når du gennemfører en numerisk ræsonnementstest bliver du præsenteret for numerisk information i form af grafer, tabeller og lagkagediagrammer. Fakta og tal i disse tabeller og grafer danner grundlaget for de spørgsmål du bliver stillet. Tallene og den måde, som de præsenteres på, skifter efter hvert spørgsmål.

Der kan være op til fire dele i hvert spørgsmål, hvor du vil have en række svarmuligheder at vælge mellem i hver del. Ved at anvende den information, du har modtaget i spørgsmålet, skal du bruge fakta og tal til at udregne svaret. Valgmulighederne er såkaldt 'multiple choice', men læs hver svarmulighed omhyggeligt, idet nogle af dem bevidst kan være tæt på det korrekte svar.

Numerisk ræsonnementstest kræver ikke, at du husker lange ligninger eller anvender mere en helt grundlæggende talfærdigheder; de er mere fokuseret på, hvordan du ræsonnerer med logik, mens du anvender tal.

Derfor bør du, når du besvarer spørgsmålet, kun anvende den information, du har modtaget og ikke forsøge på at bruge din generelle viden.

Meget ofte kører disse tests på tid og derfor er det en god idé at have en strategi for at opdele din tid fornuftigt mellem hvert spørgsmål. Du vil sandsynligvis have lov til at anvende en lommeregner eller et stykke papir til den grove udregning, men sørg for at tjekke efter, når du læser instruktionerne til testen.

Ved tolkning af din score på en numerisk ræsonnementstests, vil din score blive justeret i forhold til, hvor mange spørgsmål du har besvaret, og hvor mange du fik rigtigt henholdsvis forkert. Dette er med til at sikre, at du ikke har svaret rigtigt ved at gætte svaret. Denne justerede score bliver herefter sammenlignet / holdt op i mod en population eller normgruppe, for at se, hvordan du rangerer i forhold til gruppen. Din percentil score indikerer, hvilken procentdel af normgruppen, der har scoret det samme eller lavere, end du har. Hvis du for eksempel har score i 45 percentilen, har du scoret bedre eller det samme, som 45% af den normgruppe, der bruges til at sammenligne din score med.

Det er altid en god ide at øve sig på den numeriske ræsonnementstest, så du ved, hvordan testen foregår, og kan udarbejde din strategi for, hvordan du vil besvare spørgsmålene indenfor den givne tidsramme og således, at du kan være forberedt til at præstere så godt som overhovedet muligt, når du skal igang med den rigtige test.