Emotionel intelligens

KognitivEvner

Et spørgeskema til emotionel intelligens består af en række spørgsmål, hvor en person bedømmer sig selv og på en skala måler sin selvopfattelse af egne følelser og personlighed.

Måling af Emotionel intelligens er en psykologisk konstruktion, der er blevet usædvanligt populær i både den akademiske og HR-relaterede litteratur. Evnen til at styre dine egne og andres følelser er i stigende grad blevet et vigtigt led i det moderne arbejdsmiljø.

Det psykologiske begreb emotionel intelligens er blevet målt vha psykometriske assessments siden 1990erne. Tidlige teorier betragtede emotionel intelligens som en kognitiv evne; noget der kan læres og trænes. Thomas International's, Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue), der er baseret på Dr. K.V. Petrides' trait emotional intelligence theory, er en unik assessment, som betragter emotionel intelligens som en samling af personlighedstræk.

Tidlige teorier fokuserede på begrebet social intelligens (fx Thorndike i 1920erne) inden det udvikledes ydeligere, idet man begyndte at tænke på forskellige intelligenstyper, såsom Gardner's (1983) teori om mange intelligenser. Emotionel intelligens blev først målt som en psykologisk konstruktion i begyndelsen af 1990erne, inden det for alvor vandt popularitet i erhvervslivet i slutningen af 1990erne og begyndelsen af 00erne.

Teorien om emotionel intelligens kan opdeles i to brede kategorier: emotionel intelligens som en evne eller som et træk. Assessments af emotionel intelligens som en evne anvender performance tests og opgaver til at måle et individs evne til at bearbejde og ræssonere ud fra emotionel information. Svarene er rigtige eller forkerte. Assessments af emotionel intelligens som et træk anvender selvrapporterende spørgeskemaer og måler et individs opfattelse af sine egne emotionelle erfaringer og kapacitet. Der er hverken rigtige eller forkerte svar, dine svar reflekteres blot tilbage til dig i forhold til andre.

En meget kortfattet beskrivelse af træk EI teorien, som med succes rummer subjektiviteten i emotionel erfaring, kan downloades her. For yderligere information om TEIQues videnskabelige stamtavle, herunder en række videnskabelige artikler samt en bibliografi, kan du gå til sitet www.psychometriclab.com.